Vil endre fra torsk til leppefisk

811

Selskapene Fjord Gadus og Marine Harvest Labrus søker nå om endring av art innen sin oppdrettskonsesjon – fra torsk til rognkjeks og berggylte – på et landbasert settefiskanlegg i Vanylven på Sunnmøre.

Det er søkt om konsesjon etter akvakulturloven på Sighaug, lokalitet 12235, i Vanylven. Fjord Gadus AS og Marine Harvest Labrus AS søker om endring av art, fra torsk til rensefisk (rognkjeks og berggylte) på det landbaserte settefiskanlegget på Sighaug.

Planlagt produksjon er 2.500.000 fisk per år. Lokaliteten har tidligere være brukt til samme mengde settefisk av torsk. Søknaden medfører ikke økt produksjon.

I 2013 vart det søkt om endring til laks, men denne søknaden er senere trukket, melder Vanylven kommune.