Vil droppe konsesjonsrunder

321
– Hvis man legger til rette for bærbare vekstkriterier, så kan det bli lov å søke når som helst. Og ikke la det gå tre år mellom hver store tildeling, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker til Adresseavisen.

Aspaker vil ikke stoppe tildelingen av 45 «grønne konsesjoner» som ble utlyst av den forrige regjeringen gå sin gang, men gjør hun det klart at ordningen med tildelingsrunder av oppdrettstillatelser basert på varierende kriterier lever på lånt tid. Den pågående tildelingsrunden er den første siden 2009.

– Vi må lære av erfaringene vi har hatt, og vi mener at man må finne mer objektive kriterier som gir en mer forutsigbar vekst, sier Aspaker, og tillater seg å «tenke høyt» om hvilke kriterier som bør legges til grunn:

– Man må ha kunnskap om det man driver med, lokaliteter som er miljømessig tilfredsstillende og kapital som gjør at man kan realisere de planene man har, sier Aspaker til Adresseavisen.