– Viktig å unngå en konflikt

320

– For FHL har det vært svært viktig å unngå en konflikt. Det ville ha påført næringen og de streikeuttatte bedriftene store kostnader, sier administrerende direktør i FHL Geir Ove Ystmark. Det blir dermed ikke streik i fiskeindustrien.

Meklingen mellom FHL og NNN har pågått siden mandag morgen. Partene gikk til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene 29. april.

Det gis et generelt tillegg på kr. 0,75. Minstelønnssatsen settes til 162,85, ansiennitetstillegget øker etter 5 år med 50 øre, og fagbrevtillegget økes til kr. 10,-. De økonomiske tilleggene er innenfor rammen av frontfagsoppgjøret, skriver FHL i en pressemelding.

Under meklingen har FHL og NNN også diskutert NNNs ønske om å få allmenngjøring av deler eller hele fiskeindustrioverenskomsten. Kravet fra NNN var at FHL skulle støtte et slikt krav ovenfor tariffnemnda.

– FHL er opptatt av at vi skal ha et ryddig arbeidsliv. Vi er derfor positiv til en allmenngjøring av minstelønnssatsen og eventuelt andre deler av overenskomsten, forutsatt at dokumentasjonskravet ovenfor tariffnemnda blir oppfylt. Vi har forutsatt at en allmenngjøring foreløpig begrenses til en toårsperiode, og evalueres før eventuell videreføring. Dette for å se om allmenngjøring har fungert etter hensikten, sier Ystmark.

NNN avholder uravstemning med frist til fredag 13. juni kl. 1200. Oppgjøret skal ikke effektueres før etter vedtagelsen.