Vi trenger et sterkt Mattilsyn

Vi har merket oss at Mattilsynet er i hardt vær.

Ifølge oppslag på iLaks i dag er situasjonen så alvorlig at regjeringspartienes medlemmer i Stortingets næringskomite krever at Mattilsynets tilsynsvirksomhet granskes.

Det verste som kan skje i en situasjon som dette er at Mattilsynet mister sine dyktigste fagfolk og blir varig svekket. Vi synes derfor tiden er inne til å gi disse dyktige fagfolkene støtte.

Vi kjenner Mattilsynet godt som advokater for sjømatnæringen. Vi og våre klienter opplever i en del enkeltsaker at Mattilsynet opptrer urimelig og at tilsynet har problemer med å få sakene unna. På den annen side kjenner vi Mattilsynet som et svært kompetent og seriøst forvaltningsorgan, særlig ved behandlingen av klagesaker på hovedkontornivå. Vi har stor respekt for kvaliteten i det arbeidet vi møter i slike saker.

Vi håper derfor at Mattilsynets dyktige fagfolk står gjennom den stormen de nå møter, slik at dette er en prosess som ender opp med et styrket, og ikke et svekket, Mattilsyn.

Samtidig vil vi peke på at det innenfor sjømatsektoren er et stort spørsmål om den faglige forvaltningen av havbruks- og fiskerinæringene blir optimal når denne er delt mellom Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Vi mener at den situasjonen som nå har oppstått bør utløse en seriøs vurdering av om Fiskeridirektoratet og Mattilsynets avdeling for fisk og sjømat bør slås sammen. Vi tror det vil styrke både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet og gi en sterkere faglig forvaltning av sjømatnæringene.