Venter snarlig topp i utbudet

319

Høy fôring og lav slakt sørger for tiden for biomassebygging i norske oppdrettsanlegg. Dette er som en snøball som skyves foran oppdretterne, og vil snart gi en utbudstopp med tilhørende negativt prispress.

Så langt i år har det blitt eksportert 86.885 tonn norsk laks. Dette er et godt stykke etter fjoråret, nærmere bestemt 6,2 prosent. Det fremgår av den siste eksportstatistikken fra Norges Sjømatråd. Det er ikke noe som tyder på at eksporttallene avviker i vesentlig grad fra slaktetallene.

Samtidig har fôrsalget økt betydelig den siste tiden, blant annet grunnet en mild vinter. Konsekvensen er en biomassebygging – som skyver foran seg et løfte om et tungt utbud av fisk.

Nå snakker stadig flere markedsaktører om utsiktene for en slaktetopp. En av disse er Nordea-analytiker Kolbjørn Giskeødegård.

– Vi ser på makrobildet for laks som sterkt de neste to år, selv om det fortsatt er en sjanse for en mulig (kortvarig) tilbudstopp i Q2/Q3. Vi forventer at denne vil blåse over i Q4, skriver Giskeødegård i en analyseoppdatering torsdag.

I en epost til iLaks presiserer han at det er «år over år veksten som ventes å være sterkest fra juli til september».