Venter på gjennombruddet: – Det er utrolig viktig at noen lykkes med å utvikle en lakselusvaksine

Nyheter
865

Tross intens jobbing har ingen så langt klart å komme opp med en levedyktig kommersiell lakselusvaksine i Norge. Forskningsdirektør Geir Lasse Taranger i Havforskningsinstituttet (HI) håper det endrer seg i nær framtid.

Havforskningsinstituttet har i flere år vært partner i Lakselussenteret i Bergen, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret er ledet av Universitetet i Bergen.

– Prosjektet er nå avsluttet da finansieringsperioden var ferdig i 2019. Vi prøver å finne ny finansiering, sier Geir Lasse Taranger i HI til iLaks.

Geir Lasse Taranger. FOTO: Trine Forsland

Ingen gjennombrudd
Senteret har blant annet forsøkt å utvikle en vaksine mot lakselus.

– Vi har lett etter kandidater til en lakselusvaksine, men vi har ikke hatt noe gjennombrudd i forskningen med tanke på å lykkes med en kommersiell vaksine sier Taranger.

– Hvorfor tror du at dere ikke har lyktes?

– Jeg skal være forsiktig med å være bastant da jeg ikke er ekspert. Men generelt kan man si det er vanskelig å lage vaksiner mot sånne parasitter, svarer Taranger.

Flere spor
Han sier at når lusa slår seg ned på skinnet til atlantisk laks, så forsøker laksen å lage et immunsvar. Dette immunsvaret blir nøytralisert av lakselusa. 

– Lusa har levd i sameksistens med laksen i millioner av år. Den er god på å lure immunforsvaret til fisken. Stillehavslaksen har et godt immunforsvar mot lakselus. Det er interessant å se forskjellene mellom atlantisk laks og stillehavslaks, og vi jobber videre med dette sporet i håp om å komme nærmere en løsning, sier Taranger. Det er også flere andre interessante spor, som mekanismene som gjør at lakselusa kjenner at det er en laksefisk det har festet seg på, og ikke en annen fisk, sier Taranger.

Skal samarbeide med veteranforsker
HI har også signert en kontrakt med Salei, som prøver å utvikle en lakselusvaksine. Familieselskapet ledes av professor Erik Slinde, som selv har vært seniorforsker ved HI. 

Forsøkshall i Matre. FOTO: Erlend A. Lorentzen/HI

– Dette selskapet har et prosjekt for å teste en mulig vaksine mot lakselus. HI har inngått en kontrakt, der en av våre forskere følger et veldig lite pilotforsøk ved HIs forskningsstasjon i Matre. Det testes ut en kandidat for vaksine mot lus på laks for å se om det er potensiale for å jobbe videre med dette prosjektet, sier Taranger.  

Han sier det er selskapet selv som finansierer pilot-prosjektet, som har en prislapp på rundt 100.000 kroner.

– Vi fikk en forespørsel for å teste dette ut, og vi konkluderte med at det er et viktig område. Derfor bruker vi en av våre forskere for å følge at dette blir gjort på en riktig måte.

– Vi vurderer alltid slike industrikontrakter nøye. Formålet her er godt, mener Taranger.

Men om det blir Salei eller andre som klarer å utvikle kommersiell lakselusvaksine, er Taranger krystallklar på én ting:

– Det er utrolig viktig at noen lykkes med å utvikle en lakselusvaksine.