– Det er lite å tjene på vaksiner, det er mye å tjene på avlusning

Nyheter
1236

Professor Erik Slinde tror det er godt mulig å utvikle en effektiv vaksine mot lakselus. Men han ser flere skjær i sjøen.

– Selvfølgelig kan vi lage en laskelusvaksine, men det er ikke nødvendigvis slik at alle vil vi skal lage den. Det er jo mange som lever av lus, sier Slinde. – Det finnes en lusevaksine i Chile. Så får vi se om det kommer en her.

Han er ingen hvem som helst. Slinde er professor emeritus ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og har vært seniorforsker ved Havforskningsinstituttet. Han har også fartstid som direktør i Norbio, senere MSD Animal Health.

Biodiversitet
– Oppdrettslaksen har større biodiversitet enn villaks i alle våre 400 lakseføredne vassdrag. Jeg skjønner ikke at dere betaler for rømt oppdrettslaks. Det kommer ingen fremmede gener i fra norsk oppdrettslaks. Den kommer i fra Målselv i nord til Lysakerelva i sør, sier elveeieren, og legger til at dette bør prøves for Høyesterett.

Slinde er kjent for å være frittalende, legger ikke bånd på seg, og dette trekket har han videreutviklet idet han nå er pensjonist.

– Er dere så skyldige i luseoppblomstringen? spør han retorisk, og skuer utover Aqkva-konferansesalens 580 oppdrettsdelegater. – Da jeg var gutt, på 50-tallet, fant vi lus på fisken. Og ofte ganske mye lus. Og da sa min far: Det betyr at laksen har vært i havet.

– Vi har ikke lusetellinger før 1970, så hvor mye lus vi hadde før norsk oppdrettsnæring kom i gang er det ikke så mange som vet.

Ett stikk
– Det er lite å tjene på vaksiner, det er mye å tjene på avlusning.

– Jeg startet med vaksiner i 1985, sier han. I jobben i Norbio fikk han god kjennskap til både lakselus og logikken til farmasøytiske selskaper.

– Næringen ønsker en vaksine. Ett stikk og problemet er borte. Farmasøytiske selskaper ønsker å behandle flere ganger, og prioriterer avlusningsmidler.

– Ett stikk gir ikke penger, men gjentatte behandlinger gjør det, påpeker han.

Lykkes
Veteranforskeren vil selv ta på seg oppgaven med å utvikle en lakselusvaksine, gjennom familieselskapet Salei.

– Gensekvensen til laks er kjent. Gensekvensen til lus er kjent. Laksen har et immunsystem. Hvordan finner lusen frem til laksen? Vi tror den lever i begynnelsen av slimet, vi vet ikke, vi tror. Den stikker brodden inn og suger blod, sier han.

– Vi har funnet et mulig antigen som kan benyttes i en vaksine. Så må vaksinen lages og testes i labroatorieskala. Vellykkede laboratorieforsøk med tilnærmet 100 prosent beskyttelse er nødvendig.

– Lykkes jeg, så er det bra. Lykkes jeg ikke, så har jeg i hvertfall gjort et godt forsøk, smiler Slinde.