Vaksinert mot nedgangstider?

710

De siste årenes høytflygende laksepriser har sammenfalt med de tyngste nedgangstider i internasjonal økonomi siden mellomkrigstiden. Det har fått flere observatører til å fastslå at laksen er vaksinert mot nedgangstider. Det er en kortslutning.

De siste fem år har vært de beste og mest lønnsomme i oppdrettsindustriens historie. Snittpris til oppdretter i perioden 2009-2012 har vært eventyrlige 31,41 kroner kiloet. 2013 har startet enda friskere. Som om ikke det er nok, kan en via laksebørsen Fish Pool binde lakseprisen på 30-tallet frem til 2015.

På samme tid har Vest-Europa og USA gjort unna et realt eiendomskrakk, arbeidsledigheten er på de høyeste nivå i moderne tid, mens rentene er gått til bunns. Vesentlige deler av den vestlige verden kneler under tung statlig og privat gjeldsbyrde. Ifølge Holbergfondene er vekstanslagene for Eurosonen negative for 2013, og en trenger ikke bla i mange finansaviser for å få med seg elendighetsbeskrivelsene av makrobildet.

019

Kontrastene er store. Er det virkelig slik at det er kinesiske murer mellom laksemarkedet og verdens konjunkturer? Er oppdrettsnæringen fristilt fra elendigheten?

En studie gjort av Kontali Analyse for perioden 1997-2007 viser noe annet. Den viser at lakseprisen har gått i tandem med BNP-veksten i EU i mesteparten av tiårsperioden. Samvariasjonen er ikke perfekt, men den er ganske entydig. Ikke unaturlig, ettersom EU er den største kjøper og konsument av norsk laks.

Kilde: Kontali Analyse
Kilde: Kontali Analyse

En annen studie, gjort av meglerhuset First Securities, tar utgangspunkt i industriproduksjonen til G4 (verdens fire rikeste land – red. anm.) og justerer disse for trend og sesong for perioden 1994-2010. Denne studien viser mye av det samme: Lakseprisen følger konjunkturene. Opp og ned.

Kilde: First Securities og Ecowin
Kilde: First Securities og Ecowin

Eksempelvis viser både lakseprisen og industriproduksjonen en sterk oppgang i årene frem til årtusenskiftet. Lakseprisen kneler samtidig med stormaktenes industriproduksjon under det såkalte dotcom-krakket i 2001. Lakseprisen tar seg deretter gradvis opp igjen, men så avviker utviklingen og parallellen brytes i andre halvdel av 2006 og 2007. Hva skjedde i laksemarkedet den perioden? Jo, laksemarkedet fremviste sin sterkeste tilbudsvekst siden 2001. I 2008 får en et nytt brudd. Hvorfor? 2008 var det store krakkåret. Eiendomsboblen sprakk, Lehman Brothers gikk i viften, gjeldsproblemene eksploderte og børsene ble hamret ned. Samtidig skjedde det noe helt spesielt i laksemarkedet: Verdens nest største lakseprodusent Chile gjennomgikk det største produksjonskollaps som er registrert i oppdrettshistorien. Som de fleste husker, betød det tilbudsfall og galopperende laksepriser. I 2009 og 2010 var parallellen mellom laksepriser og industriveksten tilbake igjen på skinner.

Hva som har skjedd videre, fra og med 2011, sier ikke figuren noe om. Men vi vet at lakseprisen i 2011 til idag gjennomgående har vært bunnsolid, samtidig som resesjonen ikke har sluppet taket i den vestlige verden. Ingen regel uten unntak, og analysen er heller ikke lytefri. Men den som konkluderer med at lakseprisen er fristilt og vaksinert fra nedgangstider er i beste fall på tynn is.