Utbytte på 61 mill til formueskatten

2239

Salmar-arving Gustav Magnar Witzøe er landets yngste milliardær.

– Det er ikke noe jeg har gledet meg til, sier Salmar-arving Gustav Magnar Witzøe om offentliggjøringen av ligningstallene. Witzøe er yngstemann av landets 33 milliardærer, melder Adressa.no.

Witzøe hadde i fjor en skattbar formue på nær 2,5 milliarder kroner og 61,6 millioner i inntekt, men sier han i realiteten lever et liv som 20-åringer flest. I august flyttet han til Trondheim for å ta opp fag fra videregående, etter å ha jobbet i ett år som røkter på et av Salmars anlegg utenfor Frøya.

Adresseavisen møter ham i lokalene til investeringsselskapet Kverva på Brattørkaia i Trondheim, sammen med selskapets daglige leder, Helge Moen. Det er ganske uvanlig at personer på formuestoppen selv stiller opp for å fortelle om ligningstallene, men Witzøe sier at folk lett får et feil inntrykk når de leser skattelistene.

– Det er jo ikke sånn at jeg har så mye penger på bok, selv om folk kan komme til å tro det, sier han.

Formuen skyldes at Gustav Magnar Witzøe eier 99 prosent av familieselskapet Kvarv AS, som er morselskapet til Kverva. Kverva eier igjen 53,4 prosent av oppdrettselskapet Salmar. I tillegg har Kverva store eierandeler i seks andre sjømatselskaper, og finansielle investeringer i oppdrettsaksjer og andre verdipapirer.

Den som reelt kontrollerer familiens verdier er imidlertid Gustav Magnars far, Gustav Witzøe, som etablerte Salmar på restene av et konkursbo i 1991. Faren eier fire av fem stemmeberettigede a-aksjer i Kvarv, men overførte alle b-aksjene til sønnen i 2011.

– Hvis du ser på disponeringene til Gustav og Gustav Magnar, så har de valgt å legge verdiene sine i Kverva, sier Moen som sammen med et team på seks tar hånd om investeringene.

– Oppover i systemet er det, i denne sammenhengen, små verdier. Utfordringen er den stadig tilbakevendende formuesskatten. Gustav Magnar hadde en inntekt på over 60 millioner i 2012, og den går utelukkende til å betale formuesskatt, sier Moen, som mener denne skatten bidrar til å begrense potensialet i oppdrettsnæringen.

– I løpet av et 30 år vil oppdrett være den nye oljenæringen i Norge. Det kan høres voldsomt ut, men er ikke det, sier Moen og henviser til en Sintef-rapport fra i fjor som spådde en seksdobling av oppdrettsnæringen innen 2050.

– Men det kommer ikke av seg selv, og det må store investeringer til fremover. Vi er beredt til å gjøre den jobben, men trenger hjelp fra dem som legger rammebetingelsene. Nå må vi ta ut store utbytter for å betale formuesskatt, og det sliter jeg med å forstå, sier Moen, som kan bli imøtekommet av den ferske Høyre-Frp-regjeringen som har varslet en nedtrapping av formuesskatten.

Foreløpig vet ikke Gustav Magnar Witzøe ikke om han etter hvert vil bli aktiv i styringen av selskapene han eier.

– Hvis det oppleves naturlig, kan det bli slik. Men jeg føler ikke det er en vei som er bestemt for meg allerede. Jeg må i så fall bygge den nødvendige kompetansen. Jeg kan ikke bare komme inn og si «hei, jeg skal ta over», sier Witzøe.