– Usedvanlig kraftig feilvurdering

804

Faggruppens rigide vurdering av søknadene til de grønne konsesjonene kan skade omdømmet til oppdrettsnæringen, mener advokat Halfdan Melbye. – Det som har skjedd der, er en usedvanlig kraftig feilvurdering av Faggruppen, sier han.

Melbye er partner i advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange, og uttaler seg i anledning havbrukskonferansen AqKva på Leirvik på Stord.

Han viser til at hele 115 konsesjonssøknader ble avvist – et usedvanlig og oppsiktsvekkende høyt antall. Samtlige av disse vedtakene er forøvrig i ettertid opphevet av fiskeridepartementet.

Melbyes agenda er å drøfte prinsippet for og prosessen rundt de grønne konsesjonene. Han peker på at det var to hovedgrunner for de mange avvisningene, nemlig mangelfulle kvitteringer og feil underskrift. – Dette omfattes ikke av lovverket, og er en feilvurdering av loven, sier han.

– De mange avvisningene danner et inntrykk av at det surres mye i havbruksnæringen. Dette er uheldig, og kan skade  omdømmet til næringen, påpeker Melbye.

Det er smekkfullt i konferansesalen på Stord Hotell torsdag. Påmeldingen til AqKva-konferansen er forlengst stoppet, da samtlige ledige plasser er tatt. Til tross for at konferansen arrangeres dagen etter Sjømatdagene, har det ikke dempet interessen.

De grønne konsesjonene er underlagt en rekke vilkår – av miljømessige hensyn og med særlig fokus på bekjempelse av lus og rømming.

– Jeg tror man er nødt til å følge opp vilkårene for konsesjonene. Ellers blir det helt gale, sier Melbye.

– Hva som blir budene i gruppe B vil vise hva som er markedsprisen for disse konsesjonene. Det antydes et nivå mellom 20 og 30 millioner, sier han, men skynder seg med å legge til: – Jeg har ikke sett disse budene, og aner ikke.

Steenstrup og Stordrange driver forøvrig bloggen Fiskejuss.no med fokus på rettslige spørsmål samt regelverk og politikk knyttet til oppdrett, fiskeri og fiskeindustri.

– Det er gode tider for oppdrettsnæringen og det er gode grunner til å tro at det blir gode tider for advokatnæringen fremover også, kommenterer ordstyrer Sveinung Sandvik lakonisk etter Melbye har avsluttet sitt innlegg.