Tromsø Ap i internt dokument: Oppdrettsvedtak er en svakhet i valgkampen

Nyheter
530

Tromsø Arbeiderparti la ved en glipp ut valgkampplanen på Facebook, hvor det blant annet kommer fram at det omstridte oppdrettsvedtaket fra i fjor, blir regnet som en svakhet i valgkampen.

Det er Dagens Næringsliv og iTromsø, som skriver at det inntil mandag lå en lenke til en rekke valgkampdokumenter, deriblant valgkampplanen, på Facebook-gruppen «Valgkamputvalg Tromsø Ap 2019».

I planen kommer det fram at partiets valgkamputvalg har utarbeidet en såkalt  «SWOT-analyse», hvor det listes opp styrker («Strengts»), svakheter («Weaknesses), muligheter («Opportunities») og trusler/utfordringer («Threats») i forbindelse med årets valgkamp.

Under kategorien «svakheter» blir det trukket fram vedtaket om oppdrett i lukkede anlegg

Overfor Dagens Næringsliv beskriver valgkampleder Jarle Heitmann saken som «uheldig og en glipp», men understreker at det ikke er snakk om hemmelige dokumenter, men at innholdet er bredt delt i partifora.

Det var i november i fjor at MDG, Rødt, SV og Ap vedtok i kommunestyret i Tromsø at kommunen ikke skulle tillate flere oppdrettskonsesjoner, og at eksisterende konsesjoner ikke skulle forlenges uten at de drives i lukkede anlegg. Det omstridte vedtaket skapte en rekke reaksjoner.

Jarle Heitmann mente at det var overraskende mange svake analyser som kom i kjølvannet av vedtaket. 

Da vedtaket ble behandlet på nytt i vår av kommunestyret i Tromsø, valgte Ap å ikke stå sammen med MDG, Rødt og SV, og droppet kravet om lukkeede anlegg. 

I partiprogrammet til Ap i Tromsø står det likevel at vekst i oppdrettsnæringen skal skje i lukkede anlegg. Det krever ikke ordførerkandidat Gunnar Wilhelmsen, som i juni uttalte at partiet forholder seg til vedtaket som ble gjort i kommunestyret, og at dette også er partiets syn på oppdrett.