Aps gruppeleder i Tromsø: – Det er overraskende mange svake analyser som er kommet i oppdrettssaken

Nyheter
1207

Jarle Heitmann er ikke spesielt imponert over meningene som er kommet i etterkant av Tromsø kommunes oppdrettsvedtak.

Fylkesråd Sigrid Ina Simonsen (Ap) kaller vedtaket om lukkede anlegg i kommunen for uklokt. Advokatduo mener Tromsø mangler virkemidler til å gjennomføre sitt nei til åpne oppdrettsanlegg, og næringen selv er provosert over vedtaket.

Dette er et knippe reaksjoner i kjølvannet av Tromsø kommunes omstridte vedtak.

– Det er overraskende mange svake analyser som er kommet i denne saken, både fra politikere, næring og til og med advokater.  Selvsagt kan kommunen fastsette noen visjoner i en miljø- og klimaplan. Akkurat som en visjon om å kutte 85 prosent CO2 i Tromsø, så sa man noe om hva oppdrettsnæringen bør utvikles til. Det er ikke å avvikle næringen, men å utvikle den, sier Jarle Heitmann til iLaks.

Heitmann stemte forøvrig imot vedtaket i Aps i representantskap før saken kom opp i kommunestyret. Der stemte han for forslaget.

– Som gruppeleder så forholdt jeg meg til at partiet gjorde et vedtak i et representantskap tre dager før. Spesielt når dette er i en klima- og miljøplan for 2019-2023, hvor det skulle trekkes opp en rekke visjoner og fremtidsmål. Hadde det være forvaltningsvedtak, mener jeg diskusjonen ville blitt annerledes, forklarer han.

Føler seg misforstått
Fiskeripolitisk talsperson i Ap, Ruth Grung, mener vedtaket ikke løfter fram Arbeiderpartiet som et verdiskapningsparti. Det forstår ikke Heitmann.

– Jeg mener det dreier seg om en misforståelse. Vi er jo faktisk opptatt av å utvikle havbruksnæringen og stille krav om bærekraft og miljø, gjerne i dialog med næringen. Jeg tror på Sjømat Norge som sier at de faktisk er svært opptatt av den samme visjonen, men at de mener lukkede anlegg ikke er veien å gå. Den dialogen skal vi ta, sier Heitmann.

Han sier partiet vil ha vekst i havbruket, men at det må stilles strengere miljøkrav.

– Hvis vi som politikere ikke kan sette slike krav og gi noen visjoner, så vil det faktisk ytterligere svekke omdømmet til oppdrett i opinionen. Det kan på lengre sikt være betydelig verre for næringen, at man altså legger seg helt flat for at det er utfordringer knyttet til næringen.

– Må ta hensyn til tradisjonelt fiske
Han viser blant annet til at Tromsø er en betydelig fiskerikommune, og at man må ta hensyn til det tradisjonelt fiske, hvor det ifølge Heitmann er betydelig skepsis til oppdrett.

– Et godt verdiskapningsparti må klare å balansere hensynet til oppdrett, fiske og miljø – og ha som mål å utvikle alle tre områder, sier han.

Han lover en god dialog med alle interessenter det neste året, også med havbruksnæringen og miljøinteresser. Han sier om partiet får gode argumenter med annen teknologi som gjør at partene kan nå en felles visjon om bærekraft og ta visse miljøhensyn, så skal det settes av nye områder i kystsoneplanen som behandles neste år.

– De områdene som allerede et avsatt, skjer det ingenting med, avslutter han.