Tjente godt i spotmarkedet

272

Høy eksponering i spotmarkedet hjalp Cermaq til et driftsresultat på 325 millioner kroner i første kvartal. Nå øker selskapet volumguidingen for resten av året.

Driftsresultat før verdijustering av biomasse var på 325 millioner kroner i første kvartal 2014 versus et sammenlignbart pro forma driftsresultat på 78 millioner kroner i første kvartal 2013. Høye priser førte til bedret fortjeneste i alle regioner, og et rekordhøyt driftsresultat i Norge. Driftsinntektene var 1,5 milliarder kroner i første kvartal versus sammenlignbare pro forma inntekter på 1,2 milliarder kroner i samme kvartal i fjor, skriver Cermaq i en pressemelding.

 – Et fortsatt sterkt marked har gitt et godt kvartal for Cermaq, sier konsernsjef Jon Hindar i en kommentar.

– Også for andre forhold enn prisene var dette et godt kvartal. Forbedringen i den sanitære situasjonen i Chile har fortsatt, der vi nå begynner å se resultater fra tiltak fra selskapet, industrien og myndighetene, selv om det fortsatt gjenstår betydelig arbeid på dette området. Vi har også oppnådd kostnadsreduksjoner i Finnmark, fortsetter Jon Hindar.

– Vi har fått seks grønne konsesjoner i Norge og to nye konsesjoner i Region XII i Chile, og dette skaper rom for organisk vekst i attraktive oppdrettsområder, understreker Jon Hindar.

Salgsvolumet i første kvartal var 34 700 tonn, en nedgang på 8 400 tonn sammenliknet med samme kvartal i fjor, men omkring 7 000 tonn over forrige kommuniserte estimat. Forventet salgsvolum for 2014 er 157 000 tonn, versus forrige estimat på 152 000 tonn. Økningen i estimatet skyldes god vekst i Nordland i første kvartal og lavere lageroppbygging av atlantisk laks i Chile gjennom året. Totalt salgsvolum forventes å øke med ti prosent i 2014 i forhold til 2013.

Cermaq Chiles resultat ble betydelig styrket i første kvartal sammenlignet med fjoråret. Driftsresultat før verdijustering av biomasse og engangsposter var på 76 millioner kroner, mens det i samme kvartal i fjor var et tap på 48 millioner kroner. Driftsresultat per kg var 1,7 kroner for laks og 6,8 kroner for Coho, mens ørret oppnådde 2,0 kroner per kg. Produksjonskostnader i sjø for atlantisk laks var 4,6 USD per kg i første kvartal 2014, ned med 0,2 USD per kg sammenliknet med fjerde kvartal 2013. Cermaqs mål for produksjonskostnader i sjø i 2015 er 3,8 USD per kilo, i tillegg til et forbedringsmål for oppnådde priser på 0,2 USD per kg fra bedre produktkvalitet. Tiltakene for å sikre gjennomføring av kostnadsreduksjonene går som planlagt.

Den biologiske situasjonen i Chile er bedret på flere områder, spesielt for lusenivåer og økt slaktevekt, mens bruk av antibiotika har økt, primært på grunn av behandling av SRS i atlantisk laks. Cermaqs bruk av antibiotika er imidlertid fortsatt betydelig lavere enn snittet for industrien. Utviklingen i lusenivåene er oppmuntrende siden første kvartal er sesongmessig utfordrende fra et biologisk perspektiv på grunn av høye sjøtemperaturer. I mars var nivåene av caligus på Cermaqs atlantiske laks det laveste siden slutten av 2011, og gjennomsnittlig slaktevekt den høyeste i selskapets historie.

Cermaq Norway oppnådde et driftsresultat før verdijustering av biomasse på 236 millioner kroner sammenlignet med 85 millioner kroner i fjor. Cermaq Norway solgte seks prosent av volumet på kontrakter med fast pris. Driftsresultatet i Nordland var 18,5 kroner per kg og i Finnmark 17,6 kroner per kg. Cermaq Canada oppnådde et driftsresultat før verdijustering av biomasse og engangsposter på 30 millioner kroner, en bedring fra 12 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet per kg var 14,8 kroner til tross for små volumer i kvartalet noe som økte betydningen av de faste kostnadene.

Netto rentebærende gjeld var 1,9 milliarder kroner og egenkapitalandelen var 55 prosent.