Tilbyr merkesystem til oppdrettere

544

Europharma tilbyr nå sin første serieproduserte maskin for merking og sporing av oppdrettslaks, og inviterer norske oppdrettere til å være først ute med å merke fisken.

Maskinen bygger på den velkjente Coded Wire Tag-teknologien (CWT) som over flere tiår har vært i utstrakt brukt på andre siden av Atlanteren. Det Europharma har gjort er å modifisere teknologien med tanke på fullskala merking ved norske settefiskanlegg, skriver Europharma i en pressemelding.

– Vi er over prototypeperioden nå, og klar for å teste dette ut skikkelig ved et norsk settefiskanlegg. Med et standard setup vil to mann i enden av vaksinasjonslinja kunne merke 8800 fisk i timen. Kapasiteten kan utvides ytterligere ved behov, sier Karl Ove Reinsnes i Europharma.

Han mener den generelle utviklingen i næringen tilsier at det er mye å vinne på å være tidlig ute med miljørettede tiltak som merking av fisk.

– Myndighetene har allerede åpnet for å kunne pålegge næringen merking, og med innføringen av grønne konsesjoner signaliseres det at veksten nå kun skal skje hos oppdretterne som kan vise til nytenking og spesielle miljørettede tiltak, påpeker han.

Merking med såkalte Coded Wire Tags (CWT) innebærer at en bit stålstreng på ikke mer enn 1,1 millimeter injiseres i snuten på fisken. Hvis strengen tas ut og avleses i mikroskop vil en kode komme fram. Ettersom hver gruppe med fisk merkes etter siste sortering før den settes ut i havet, vil en merket fisk som rømmer ikke bare kunne spores tilbake til selskapet som eier den, men faktisk helt tilbake til merden den rømte fra.

Ulikt andre aktuelle merkesystemer er det ikke nødvendig å ta livet av CWT-merket fisk for å finne ut om den er oppdrettet eller vill. Under fisking kan en enkel magnetføler holdes over snuten på fisken for å avgjøre om den mer merket eller vill. Er fisken vill kan den settes ut i elva igjen i live.

CWT-merking har foregått i stor skala i Nord-Amerika i flere tiår. I 2011 ble over 80 millioner laks merket i ulike store kultiveringsprosjekter i amerikanske lakseelver.