Tidenes høyeste fôrpris

738

Første kvartal 2013 har gitt den høyeste omsetningspris for fiskefôr noensinne. Hovedårsaken er stigende underliggende råstoffpriser.

I Cermaqs kvartalpresentasjon tirsdag morgen fremgår det at datterselskapet EWOS gjennomsnittlige oppnådde salgspris for fiskefôr (alle arter) var på 9,42 kroner kiloet i årets tre første måneder. Dette beregnes ved å fordele omsetning på salgskvantum fiskefôr. Prisen er den høyeste som er registrert noensinne, og høyere enn den gamle toppnoteringen fra første kvartal 2009 på 9,26 kroner.

Kilde: EWOS
Kilde: EWOS

Det er ikke grunn til å tro at EWOS’ salgspris avviker signifikant fra konkurrentenes priser. Hovedårsaken til stigende fôrpris er økende priser på ingrediensene som inngår i fôret. Særlig gjelder dette fiskemel og – olje, men også soyamel har etablert seg på et høyt nivå.

Holtermann

Fiskefôr er den klart største kostnadskomponenten i produksjon av oppdrettslaks. Det utgjør vel halvparten av kostnadene per kilo.