Tar laksen på land

1955

Villa-gründer Johan Andreassen har store planer for landbasert produksjon av laks. – 1. oktober skal vi begynne å slakte kommersielt på Langsand Laks. Det er første gang en slakter landbasert atlantisk laks fra resirkuleringsanlegg. Landbasert oppdrett er som en god vin, den blir bedre etter hvert, sier han.

iLaks treffer Andreassen på Vestnes. Han er hjemme på sommerferie fra jobben i Platina Seafood i Miami. Han er svært entusiastisk i forhold til utsiktene for å produsere laks på land – nær markedet. I første omgang hentes fisken fra danske Langsand Laks. Anlegget ligger i Hvidesande på vestkysten av Jylland et par timer nord for Esbjerg.

– Anlegget har tusen tonn, tilsvarende en norsk konsesjon. Det er et pilotanlegg, sier Andreassen. Han har parallelt med dette jobbet i tre år med å sette opp et større anlegg i USA, men har valgt å legge det på is.

– Vi utsatte det, og går heller for Danmark. Landbasert oppdrett er som en god vin, den blir bedre etter hvert. Vi har fantastisk fin laks der. Det ser ut som vi treffer markedet og får lønnsom produksjon, sier han. Gitt at de får det til, er planen å reise reise kapital til et anlegg som kan produsere 4.000 tonn laks i USA. Konsernspissen på den landbaserte satsingen er Atlantic Sapphire, hvor Andreassen er styreformann.

– I Villa så jeg at det er biologiske faktorer som gjør at vi har høye laksepriser. Sykdom, lus, rømming. I Norge er det også politisk. Norge og Chile er makset ut samtidig i 2013. Det er ingenting som tyder på at lakseproduksjonen kan øke mye, noe som kan gi historisk høye priser i flere år fremover. Da blir dette aktuelt, spår han.

– Det er konsesjonsfritt, men ikke reguleringsfritt. En trenger utslippstillatelse og byggetilatelse. I Norge får en ikke bygge det, og byggekostnadene gjør det uansett for dyrt. Ideen blir bedre jo nærmere markedet en ligger. I sørøst Asia og USA er det mulig å høste superprofitt, siden alle må fly inn laks, påpeker han.

Han har ingen tro på produksjon av laks i lukket anlegg i sjø.

– Der vil en ha samme temperatur som sjøen. På land kan du regulere temperaturen. I Danmark kjører vi 14 grader i sjøen 365 dager i året. Optimal temperatur for tilvekst for laks. Det kutter produksjonstiden med ni til 12 måneder fra klekking til slakt.

Mange kritikere av landbasert oppdrett peker også på energibehovet.

– Jeg jobber i Platina med logistikk – å sende laks til USA. Ett kilo laks bruker en liter bensin på å bli fraktet til oversjøiske markeder. I Danmark bruker vi to kilowatt vindkraft per kilo produsert laks. Det blir ikke grønnere enn det. Vi har vindmølle on site. I Danmark kan en kjøpe vindkraft, forteller han engasjert.

Han avviser at det dyrt å bygge et slikt anlegg.

– Du slipper å kjøpe konsesjon. Med unntak av Finnmark, koster en matfiskkonsesjon i Norge 50 til 70 millioner kroner. Uten fisk og anlegg. Kun papir. Å bygge et tusen tonns anlegg er cirka 50 millioner kroner. Da har du det du trenger. Du trenger ikke mærer, nøter eller dykkere.

– En får også ekstremt god fôrfaktor. I Norge ligger på fôrfaktoren på 1,3. Her vil du ligge på 1-1,05 i økonomisk fôrfaktor, sier Andreassen.