Tar i bruk subsea-teknologi til nedsenkbare merder

Nyheter
559

Som iLaks omtalte tirsdag, søker florøfirmaet Nekst 16 utviklingskonsesjoner til sjøs sammen med Marine Construction som teknologiutvikler. Med på laget er også industritungvekteren ABB og sotrabaserte Maritime Engineering.

«HavLiljen» er et generisk utformet havlokalisert merdsystem, som baserer seg på grunnleggende egenskaper fra offshore/subsea-teknologi, samt det beste fra norsk oppdrettsindustri.

Patent
– Vi har stor tro på dette konseptet, sier prosjektleder og sivilingeniør Andreas Grytdal i Marine Construction. – Deler av teknologien patentsøkes, og vi kommer tilbake med ytterligere informasjon om teknologi løftet på et senere tidspunkt.

Nekst mottok i juli i år også konsesjon for bygging av verdens største landbaserte oppdrettsanlegg utenfor Florø, med en kapasitet på 20,000 tonn. Dette anlegget vil ta i bruk det siste av teknologi, og det planlegges at det meste av vannet skal resirkuleres. Teknologien betyr en eksakt kontroll av vannkvalitet, optimal fiskevelferd og fiskehelse, og ingen inngrep i nærliggende vassdrag.

Kort driftstid
Nekst ønsker å holde fisken i landanlegget i Florø til den når rundt 2,7 kilo. Utsett av fisk på denne størrelsen gir under seks måneders driftstid i sjøen, og tanken er at den korte driftstiden og andre preventive tiltak nær kan eliminere behovet for avlusning med medikamenter og andre metoder.  Sømløs lasting av fisken fra landanlegget vil bidra til å sikre fiskens velferd på veien fra land til sjø. Dette er en langsiktig industriell og bærekraftig løsning for norsk oppdrettsnæring og direkte i tråd med stortingets ønske om «Forutsigbar, miljømessig bærekraftig vekst i norsk laks og ørretoppdrett» (Meld St. 16 (2014-2015).

– Nå begynner brikkene å falle på plass, sier Nekst-gründer Martin Ramsdal.

– Biproduktet fra produksjonen på land omsettes til elektrisitet og varme ved hjelp av biogassproduksjon, og restproduktet fra gassproduksjonen kan anvendes som gjødsel. Vi tror at den korte driftstiden i sjøen og en særs robust fisk betyr at vi unngår sykdom og avlusning og all bruk av medikamenter. Når stormen raser, trekker vi merden sikkert og trygt ned på dypere vann og unngår bølgekreftene og risiko for havari og rømming. Dette er bærekraftig opprett helt i tråd med hva Stortinget ber om, sier han videre.

Innovasjon Norge er med og har støttet prosjektet til Nekst fra første fase. Innovasjon Norge deler synet til Nekst om at sjømatnæringen trenger å ta i bruk ny teknologi.

Offshore
Partner i Nekst, Kjell Audun Aasen, ser på ABB som en viktig samarbeidspartner, og ikke bare som bidragsyter i teknologi utvikling, både på land og sjø.

– Offshoreanlegg må ha helt andre og strengere sikkerhetsregimer enn tradisjonelt oppdrett. Systemene må være vanntette, og her skal vi lære av olje og gassindustrien. Denne systemtenkningen er en del av dette prosjektet, sier Aasen.