Florøselskap søker om 16 utviklingskonsesjoner

Nyheter
272

Florøselskapet Nekst søker om 16 utviklingskonsesjoner med en samlet maksimal tillatt biomasse (MTB) på totalt 12.480 tonn. Konseptet som det søkes for er den såkalte «Havliljen»-«Havplattform», et nedsenkbart oppdrettsanlegg.

Store planer
Søknaden er poststemplet den 10. oktober ifølge Fiskeridirektoratet hjemmesider.

Les også: Grønt lys i Florø

Nekst har tidligere fått konsesjon for verdens største landbaserte oppdrettsanlegg på Botnastranda i Flora kommune. Her kan de produsere 20 millioner smolt på opptil en kilo på land.

Milliardsatsing
Målet er at dette postsmoltanlegget, som er beregnet å koste mellom 2 og 2,5 milliarder kroner, skal være i drift i 2019.

Gitt at selskapet får hånd om 16 utviklingskonsesjoner, vil milliardregningen og finansieringsbehovet bli vesentlig større.

iLaks har prøvd, men foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar til saken fra daglig leder Martin Ramsdal i Nekst. Selskapet er forøvrig 50/50 eid av nevnte Ramsdal og Kjell Audun Aasen.