Sundheim til USA

454

Norges sjømatråd har ansatt Egil Ove Sundheim som ny fiskeriutsending til USA. Sundheim har lang erfaring fra sjømatbransjen og er godt kjent med utfordringene i det amerikanske markedet. 

– USA er et av de tre store sjømatmarkedene i verden. Norge er en stor leverandør av kvalitetssjømat til verdensmarkedet. Norge er en stor leverandør av kvalitetssjømat til verdensmarkedet. Jeg mener at norsk sjømat fortjener større eksponering i det amerikanske markedet. En utfordring er at markedet er svært mangfoldig og forbrukeratferden, preferansene og vanene er sammensatt. Men markedets mangfoldighet gir oss et stort mulighetsrom. For å få en sterkere posisjon i USA må vi forstå markedet i lys av denne mangfoldigheten, sier Sundheim.

Sundheim for tiden direktør for markedsinformasjon i Sjømatrådet, og har i de senere år blant annet jobbet med å fjerne handelshindringene for laks i USA.

Sundheim er utdannet siviløkonom/MBA fra Norge og USA. Tidligere har han jobbet som seniorrådgiver og markedssjef i Sjømatrådet, i tillegg til at han har bakgrunn fra reklame- og dagligvarebransjen som markedsansvarlig. Egil ser frem til nye utfordringer på andre siden av Atlanteren, blant annet fordi USA blir ansett som et trendsettende marked.

– USA er et marked der trender blir kommersialisert og satt i system, spesielt innen restaurantsektoren. Her er USA førende på verdensbasis. samtidig er det enda et stort potensial i å utvikle omsetningen av sjømat innen detaljhandelen i USA. Her ligger de langt etter andre marked. På begge områdene ligger det store muligheter for norske sjømataktører, sier Sundheim.

– Med Sundheim i USA har Sjømatrådet fått en fiskeriutsending som kjenner markedet meget godt. Hans kunnskap er svært viktig for Sjømatrådets posisjonering av norsk sjømat i et komplekst og viktig marked. Han er i tillegg erfaren og kjenner bransjen godt, sier HR-direktør i Sjømatrådet Rigmor Abel.

Sundheim tiltrer i stillingen 1. august og ser frem til å representere norsk sjømat i et av de største verdensmarkedene. Han avløser da nåværende fiskeriutsending Karin Olsen som kommer tilbake til hovedkontoret i Tromsø.