Styrket fokus på sykdom

438

Med nye mistanker om ILA i Nordland, denne gang i Vesterålen, øker sykdomsuroen i denne landsdelen. Daglig leder Line Ellingsen og Ellingsen Seafood har imidlertid ikke særlig fokus på ILA, men heller sykdomsforebygging i sin alminnelighet. Så langt i år har Ellingsen tjent mer på laksen enn de gjorde i hele 2012.

Idag gikk sendte Mattilsynet på ny et varsel om mistanke om ILA i Nordland. Denne gang var det Kristoffersen i Bø i Vesterålen som var rammet. Oppdretter Line Ellingsen legger ikke skjul på at det fokuseres stadig mer på sykdom blant nordlandsoppdretterne.

– Ja, det vil jeg si. Men det er på sykdomsforebygging i sin alminnelighet. Det går på brakklegging, generasjonsdeling og så videre. Sykdom er noe vi generelt har fokus på. Vi prøver også å ha våre forholdsregler mot dette, sier hun til iLaks.

Ifjor slaktet Ellingsen Seafood 12.000 tonn laks, og forventer å slakte 13.500 tonn i år. I fjor tjente konsernet vel 33 millioner kroner på driften. Det blir mer i år.

På spørsmål om selskapet har tjent mer enn hele årsresultatet for 2012 allerede, kan Ellingsen svare bekreftende.

– Ja, vi har gått over det, sier hun. – Vi har slaktet ganske mye fisk. Vi har hatt en grei produksjon, og har hatt et godt første halvår.

Hun tror på bra laksepriser i sommer.

– Jeg tror vi kommer til å ha gode priser fremover, selv om noen uker særlig i august kan bli krevende.

Foruten lakseoppdrett, inneholder Ellingsen-konsernet også engasjement i hvitfisk, hval og eget lakseslakteri på Skrova i Lofoten.

Årsresultat Ellingsen Seafood konsern

2012 2011 Endring i %
Omsetning 369,1 311,7 18,4 %
Driftsresultat 33,1 55,6 -40,5 %
Resultat før skatt 23,9 50,4 -52,6 %
EBIT/Sales 9,0 % 17,8 %