Streng kulde truer tilveksten

866

En kald vinter i Sør-Norge hemmer laksens tilvekst i sjøen. Det kan bli mindre laks til salgs enn budsjettert i tiden fremover.

Sør-Norge har hatt en kald start på 2013. Både Bergen og Trondheim har i januar hatt om lag én grad lavere lufttemperatur enn normalt. Det viser data fra Meteorologisk institutt. Og de lave temperaturene har fortsatt inn i februar.

Siste temperturmåling i sjø ved Havforskningsdirektoratets hydrografiske stasjon på Bud på Nord-Møre viser 5,5 grader celcius – en grad lavere enn normalen. Målingen er gjort på 50 meters dyp.

Lave sjøtemperaturer slår direkte og negativt inn på salget av fiskefôr. I de første tre ukene av året er fôrsalget ned 13 prosent i forhold til samme periode i fjor, ifølge siste Akvafakta fra FHL Havbruk.

Laksens appetitt er svært avhengig av sjøtemperaturer. Ifølge fôrleverandør Skretting er laksens tilvekst (i prosent per dag) dobbelt så kraftig på syv grader enn på fire grader i sjøen. Fortsetter den kalde vinteren, kan det bety økt tilbudsknapphet utover vår og sommer.

Mens det har vært kaldt i sør, har det i år vært mildere enn normalt i landets tre nordligste fylker. Majoriteten av landets oppdrettsfisk produseres imidlertid sør for Trondheimsfjorden.