Stor rømming fra settefiskanlegg i Troms

Nyheter
1694

Fiskeridirektoratet mottok tirsdag denne uken melding om rømming ved Fjordsmolt sitt settefiskanlegg Hellaren i Grovfjorden i Troms. Rømmingen har skjedd i forbindelse med en arbeidsoperasjon på anlegget.

Det opplyser Fiskeridirektoratet om på sine nettsider.

Ifølge direktoratet er det settefisk av laks som har rømt.

«Omfanget er ennå ikke kjent, men det er klart at det dreier seg om en større rømming», skriver Fiskeridirektoratet.

Fjordsmolt har så langt gjenfanget om lag 47.000 individer.

Fiskeridirektoratet har gjennomført tilsyn på lokaliteten etter hendelsen og kommer til å følge opp saken blant annet med tanke på skadebegrensende tiltak.

Fjordsmolt planlegger for øvrig å etablere et anlegg for storsmolt i Bogen i Evenes kommune i et gammelt støperi. Grunnen er begrensede ekspansjonsmuligheter på eksisterende anlegg i Grovfjord. Slik skal det nye anlegget se ut.

I forrige måned rømte 49.000 laks fra SinkabergHansens lokalitet Oksbåsen i Bindal kommune i Nordland. Torsdag var 11.431 laks gjenfanget, ifølge administrerende direktør Svein-Gustav Sinkaberg.