Slik skal Fjordsmolts nye anlegg i Evenes se ut

Nyheter
1497

Bogen Aqua, eid av Fjordsmolt i Grovfjord, ønsker å produsere 5.000 tonn fisk årlig i et nytt postsmoltanlegg i Evenes.

iLaks omtalte planene allerede i februar i fjor. Fjordsmolt ønsker å rive et gammelt støperi i Evenes, og bygge et nytt postsmoltanlegg.

Det er i forbindelse med at Evenes kommune har lagt ut konsesjonssøknaden på høring, at det kommer frem nye detaljer om anlegget.

RAS-anlegget skal etableres på industriområdet Slaggen i Evenes kommune, i en sidearm til Ofotfjorden. Ifølge søknaden skal Fjordsmolt levere smolt fra 60-80 gram til produksjonen på Slaggen, og postsmolten vil bli fraktet videre til kunder via sjøveien etter en produksjonstid på rundt fem måneder.

«Vi har som mål å bygge fem adskilte avdelinger med kapasitet på inntil en million postsmolt per avdeling», heter det i konsesjonssøknaden fra selskapet. Det planlegges 2-3 utsett per avdeling per år.

Anlegget skal bygges i tre etapper, og det skal stå klart til første mottak av fisk våren 2020. Oppstart fase to og tre er planlagt henholdsvis i 2021 og 2022.Endelig ferdigstilt anlegg vil ha en produksjonskapasitet på rundt 5.000 tonn fisk årlig.

I søknaden opplyses det om at antall ansatte forventes å bli rundt ti personer i første byggetrinn.