49.000 laks rømte fra SinkabergHansen

Nyheter
1915

SinkabergHansen bekrefter tall etter rømmingshendelse ved lokalitet Oksbåsen i Bindal kommune i Nordland.

Ved opptelling med brønnbåten «Viknatrans» ble det torsdag totalt registrert 76.115 laks i merd 1 ved lokalitet Oksbåsen. Ut fra opprinnelig antall på 125.000, er nær 49.000 registrert rømt fra merden, opplyser SinkabergHansen.

Fiskeridirektoratet opplyser på sin side at litt i overkant av 49.000 laks rømte.

Rømmingen oppstod søndag da det ble oppdaget en rift i nota i den ene merden.

Største hittil i år
Tellingen foregikk i to runder torsdag. Ut fra brønnbåtens tellerapport startet første telling klokken 09.18 og ble avsluttet 11.34, mens den andre kom i gang klokken 13.01 og pågikk til 14.23. Da var den aktuelle merden tom for fisk.

Snittstørrelse på laksen er 2,6 kilo – og fisken ble etter begge rundene satt over i en ny merd ved lokaliteten.

Rømmingsantallet fra SinkabergHansen er det klart største som er registrert hittil i år. Per 31.05 var totalt 7.147 laks rømt fordelt på tolv hendelser, ifølge Fiskeridirektoratet.

418 laks gjenfanget
Fiskeridirektoratet gjennomførte tirsdag tilsyn på anlegget, og ga i samråd med Fylkesmannen et pålegg om utvidet gjenfangst i regionen utover de påkrevde 500 meterne fra anlegget, samt pålegg om overvåking og eventuelle uttak i vassdrag i regionen.

Sinkaberg-Hansen har iverksatt gjenfangst i sjø ved anlegget, og får nå gjennomført undersøkelser i aktuelle vassdrag i regionen. Det er så langt rapportert om fangst av 418 rømte laks.

I februar i fjor rømte 54.000 laks fra Mowis lokalitet Geitryggen i Nærøy kommune. Kort tid etter rømte rundt 52.000 fisk fra en annen Mowi-lokalitet, Austvika i Flatanger kommune.