Fjordsmolt vil rive gammelt støperi og bygge storsmolt-anlegg

Nyheter
2946

Fjordsmolt vil etablere et storsmolt-anlegg i Bogen i Evenes kommune i et gammelt støperi. Grunnen er begrensede ekspansjonsmuligheter på eksisterende anlegg i Grovfjord.

– Utfordringene på anlegget i Grovfjord er at vi må bruke spesialbygde og små brønnbåter når smolten skal fraktes ut fra smoltanlegget og til kundene. For i tillegg til at det er grunt inne ved smoltanlegget på Hellaren i Grovfjord, må også brønnbåten seile under ei lav bru for å komme seg til og fra smoltanlegget, sier daglig leder Morten Berg i Fjordsmolt til avisen Fremover.

– Det gjør at det blir dyrt, i tillegg til at vi i framtiden kommer til å produsere større fisk i det landbaserte anlegget enn i dag. Dermed kan vi ikke ekspandere i Grovfjord,  fortsetter Berg.

Planen er å frakte fisk fra anlegget i Grovfjord til Bogen med bil. I Bogen skal fisken vokse til mellom 250 og 500 gram, før den blir plassert ut i oppdrettsanlegg.

Berg mener det er gunstig med et anlegg i Bogen, fordi det er begrenset med havbruksaktivitet i nærheten. Dette gjør at anlegget blir mindre utsatt for smitte utenfra.

Berg tror det vil ta rundt ett år med saksbehandling lokalt og sentralt, før byggearbeidet kan starte.