Starter oppdrett av røye i Telemark

3457

Telemarkrøye AS setter i disse dager ut sine første settefisk av røye i merder i Fyresvatn.

Aketun Fisk har i en årrekke fisket og videreforedlet røye fra Fyresvatn. Fisket har foregått ved hjelp av storruser, og salget av produktene har stort sett foregått lokalt. For tre år siden dukket ideen opp om å starte et oppdrettsanlegg for røye.

– I Sverige har de holdt på med oppdrett i innlandsvatn i 20 år, så hvorfor ikke her også, sier Jonny Aketun til NRK Telemark.

Etter en lengre papirmølle har en nå fått på plass alle godkjennelser for røyeoppdrett, og anlegget har en konsesjon for en årsproduksjon på opp til 275 tonn.

Selskapet Telemarkrøye AS er eid av i hovedsak lokale aksjonærer. I disse dager settes den første årgangen av yngel ut i merdene i Fyresvatn.

Stamfisken er lokal, og yngelen ales opp i eget settefiskanlegg på industriområdet Molandsmoen. Rundt juletider starter slaktingen av fisken som skal distribueres av grossist- og matvarekjeder til hele landet. Det ferdige produktet vil veie fra 600 gram til en kilo, skriver NRK Telemark.

Målet er å slakte fisk året rundt. Daglig leder, Mats Dorenfeldt Jensen, sier kiloprisen i butikkene vil bli noe mindre enn for kveite, men godt over prisen på laks.