Stadig mer luseverktøy i kassen

965

På nettstedet Lusedata er det nå laget en presentasjon som viser hvilke verktøy det er i verktøykassen av ikke-medikamentelle metoder for lusekontroll.

Ketil Rykhus er FHLs lusekoordinator. Han mener det er viktig at selskapene finner ut hva som kan passe best i forhold til utfordringene på de enkelte lokaliteter.
– Deretter må disse alternativene tas i bruk, for det er gjennom lokale tilpasninger at effekten kan optimaliseres, sier han til iLaks.

– Foreløpig har vi ingen 100 prosents løsning, men vi har flere alternativer med 50–80 prosents effekt. Får vi tilpasset alternativene til utfordringene lokalt vil vi se positive utslag for både lusetall, fiskevelferd og økonomi, påpeker han.

Som en ser av figuren under er det en lang rekke ikke-medikamentelle lusemidler tilgjengelig på markedet idag. Det kanskje mest spektakulære, Stingrays luselaser, er naturligvis med. Blåskjell er også nevnt, selv om dets evne som lusekverker er omdiskutert.