Stabil drift i fôrrederiet NSK Shipping

Nyheter
0

Med lange fraktavtaler med BioMar var det ikke store forandringene fra 2019 til 2020. Omsetningen økte med 4,6 prosent, mens driftsresultatet sank med 4,4 prosent.

Rederiet eier og drifter de to LNG-drevne fôrbåtene «Høydal» og «Nyksund». De to blåmalte fartøyene har en anskaffelseskost på 439 millioner kroner, men er i årsregnskapet oppført med en bokført verdi på 316,5 millioner kroner.

Skipene er belånt med en langsiktig pantesikret bankgjeld på 244,8 millioner kroner.

Les også: «Høydal» på tur til Myre for å hente mer fôr: – Kjører dobbelt så mange turer som normalt

Selskapet har forretningskontor på Myhre i Vesterålen, samme sted som kunden BioMars fôrfabrikk, og et avdelingskontor i Harstad.

«Høydal» frakter frakter fôr for BioMar. Eier er NSK Shipping. (Foto: Steve Hernes).

NSK Shipping er heleid av NSK Holding, som igjen er 100 prosent eid av gründer Kjartan Karlsen. Karlsen henter ut et utbytte på 15 millioner kroner etter 2020, uforandret fra året før.

Karlsen driver også NSK Ship Design, som har omlag 50 ansatte ved sine kontorer i Harstad, Trondheim og Arkhangelsk. NSK Ship Design står bak Nordlaks sin Havfarm 1 og deres nyeste brønnbåt «Bjørg Pauline».

NSK Shipping 2020 2019 Endring
Omsetning 68,5 65,5 4,6 %
EBIT 13,0 13,6 -4,4 %
Resultat før skatt 5,6 4,4 27,3 %
Driftsmargin 19,0 % 20,8 %
Alle tall i millioner kroner