Slik gjorde de russiskeide settefiskselskapene det i fjor

Nyheter
0

Agaqua-konsernet har lagt frem 2022-regnskapene til settefiskanleggene sine. Kun to av dem tjente penger.

I november trakk Deloitte seg som revisor for settefiskelskapene Villa Smolt, Oldenselskapene, Olden Settefisk, Øyralaks og Sætran Settefisk. 30. januar tok Førde-baserte Revisorforum Fjordane over som revisor for de fem selskapene.

Settefiskselskapene inngår i et konsern der Averøymannen Arne Geirulv eier 100 prosent av det nystiftede morselskapet Agaqua. Geirulv er styreleder i alle selskapene.

I mai kunne iLaks avsløre at den gamle brønnbåten «Seivåg» hadde fått nytt navn, «Sea Salmon», og at jomfruturen gikk fra Olden Oppdrettsanlegg til Murmanskfjorden. Her har den største russiske lakseoppdretteren Inarctica noen av sine anlegg.

Settefisk til Russland
En gjennomgang av regnskapene viser at det kun var Villa Smolt og Olden Oppdrettsanlegg som hadde omsetning i 2022. Før skatt tjente Villa Smolt 5,6 millioner kroner og Olden Oppdrettsanlegg tjente 6,9 millioner kroner i fjor.

Finlesing av regnskapene viser at alle de fem settefiskselskapene har en likelydende note om forutsetningen om fortsatt drift. Den bekrefter at det er risiko knyttet til leveranser av settefisk til en russisk kunde, formodentlig Inarctica:

«Mulighet til å levere settefisk til kunden i Russland og motta betaling for leverte varer er største risikofaktorer for fortsatt drift. Selskapet har iverksatt tiltak for å sikre levering av forskuddsbetalte varer. Selskapet har iverksatt tiltak for å sikre finansiering av fremtidige leveranser».

iLaks har vært i kontakt med daglig leder Magnus Lillestøl i Villa Smolt for en kommentar:

– Ifølge notene til Villa Smolt er det risiko knyttet til leveranser til en russisk kunde. Er det Inarctica som er den kunden?

– Vet du hva? Du skal få lov å snakke med styreformannen i selskapet, du. Han vil gi deg det svaret du er ute etter, svarer Lillestøl på telefon.

– Du vil ikke kommentere regnskapene utover det?

– Nei, det kan styreformannen i selskapet få kommentere.

Styreleder Arne Geirulv har ikke svart på avisens henvendelse.

Rene beretninger
Villa Smolt og Olden Oppdrettsanlegg sine gode marginer var tilstrekkelig til å dekke inn tapene for de tre øvrige. Disse to har samlet avgitt seks millioner kroner i konsernbidrag til de øvrige konsernselskapene, fremgår det av regnskapene.

På tross av manglende inntekter har Oldenselskapene, Øyralaks og Sætran Settefisk relativt solid egenkapital.

Selskapenes revisor, statsautorisert revisor Roger Hopland, har gjort den samme konklusjonen i alle sin beretninger til de fem settefiskselskapene:

«Etter min mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets stilling per 31. desember og dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge».

Villa Smolt Oldenselskapene Olden Oppdrettsanlegg Øyralaks Setran Settefisk TOTALT
Omsetning 59,7 0,2 27,7 0 0 87,6
EBIT 6,8 0 6,3 -0,1 -6,4 6,6
Resultat før skatt 5,6 0 6,9 -0,1 -8,6 3,8
Driftsmargin 11,4 % 0,0 % 22,7 %  0,0 % 0,0 % 7,5 %
Alle tall i millioner kroner
Egenkapital 76,3 6,1 10,8 47,1 8,8
Gjeld 162,2 0,2 49,6 9,2 44,3
Totalkapital 238,5 6,3 60,4 56,3 53,1
EK-andel 32,0 % 96,8 % 17,9 % 83,7 % 16,6 %