Kjøpte russisk-eide settefiskanlegg for hundrevis av millioner – uten finansiering

Nyheter
0

Smoltkonsernet Agaqua ble etablert 12. januar i år med en aksjekapital på 30.000 kroner. Smolten skal profileres under varemerket Settefisk 1.

På jomfruturen sin var brønnbåten «Sea Salmon» innom det tidligere Inarctica-eide smoltanlegget i Åfjord på Fosen, Olden Oppdrettsanlegg. Der lastet fartøyet formodentlig opp med smolt, før turen gikk videre til Murmanskfjorden på Kola-halvøya. Her har Russlands største lakse- og ørretoppdretter, Inarctica, oppdrettsanlegg.

Nå er «Sea Salmon» på vei hjem, brønnbåten kom inn i norske farvann tidligere i dag.

Kilde: Aquafacts

Oldenselskapene og Olden Oppdrettssanlegg har tidligere vært kontrollert av Inarctica. Inarctica er kjent for sine koblinger med Kreml, de har også eid Villa Smolt og Øyralaks.

Et femte selskap, Setran Settefisk, inngikk i 2021 langsiktig kontrakt for salg av settefisk av ørret til Inarctica.

Ifølge Foretaksregisteret ble det registrert en kapitalforhøyelse hos Setran Settefisk 25. februar 2022 på 11,3 millioner kroner. Dagen etter at Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina.

Uklar finansiering
31. januar ble det kjent at Agaqua kjøpte de fire selskapene fra Inarctica, og la dem inn i en konsernstruktur sammen med Setran Settefisk. Oppslag i Brønnøysundregistrene viser at Agaqua ble registrert med laveste lovlige aksjekapital på 30.000 kroner.

En aksjekapital på 30.000 kroner tilsier dermed at det et betydelig behov for ytterligere finansiering for å kunne løfte et kjøp av fem settefiskselskaper. Bankfinansiering stiller blant annet krav om betryggende sikkerhet.

Sanksjonene overfor Russland gjør det praktisk talt umulig å få banklån for selskaper som handler med russiske selskaper eller som kontrolleres av russiske interesser. Dette reiser spørsmål om hvordan det er mulig å finansiere opp kjøp av fem settefiskselskaper.

Averøy-mannen Arne Geirulv eier Agaqua. Han er også oppført som styreleder for alle selskapene. iLaks har rettet en henvendelse til Geirulv om hvordan transaksjonene har latt seg gjøre.

F.v. styreleder Arne Geirulv, Magnus Lillestøl og Kurt Jørund Olden.
Foto: John E. Høvik

– Agaqua har kjøpt settefiskselskapene Setran Settefisk, Villa Smolt, Øyralaks, Oldenselskapene og Olden Oppdrettsanlegg. Kan du si hvordan dere har finansiert kjøpene?

– Nei. Ingen kommentar, svarer Arne Geirulv til iLaks.

– Du har ikke lyst til å si noe mer om det?

– Nei, gjentar han.

Sanksjoner
Det nye konsernet promoterer seg under navnet Settefisk 1 Gruppen. Agaqua registrerte domenenavnet settefisk1.no i vinter.

25. februar i år innførte regjeringen den tiende sanksjonspakken mot Russland. Regjeringen bekreftet at sanksjonene var innarbeidet i norsk rett i april. I forbindelse med dette uttalte utenriksminister Anniken Huitfeldt at:

– Sanksjonene blir stadig mer omfattende og er en sterk og tydelig europeisk reaksjon på Russlands brutale angrepskrig i Ukraina. Mulighetene for å drive handel med Russland er nå svært begrenset og innebærer en høy risiko.

Arne Geirulv har tidligere ikke utelukket at selskapene ville selge smolt til Russland:

– Det kommer helt an på sanksjonene, og det verken kan eller vil jeg spekulere i, sa Geirulv til avisen Vestlandsnytt i januar.

Her kan du følge «Sea Salmon» sin tur langs norskekysten til Russland:

Millionverdier
Settefiskproduksjon er en kapitalkrevende virksomhet som trenger både landareal og spesialisert bygningsmasse.

iLaks har tidligere rapportert at det er investert 150 millioner kroner hos Øyralaks og Villa Smolt på Moltustranda. Inarctica har med andre ord satset store beløp i Norge.

Ved avleggelse av regnskapene i 2021 var det betydelig akkumulert egenkapital i selskapene. Tallene for 2022 er ikke klare.

Villa Smolt Olden-selskapene Olden Oppdretts-anlegg Øyralaks Setran Settefisk TOTALT
Bokført egenkapital 2021 74,3 6,1 7,8 47,1 0 135,3
Tall i millioner kroner