Slanke marginer og omsetningsfall for milliardbutikken Bremnes Seashore: – Et krevende år

Nyheter
0

Redusert slaktevolum og biologiske utfordringer.

Bømlo-selskapets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var negativ, med 114,9 millioner kroner i fjor.

«2021 var eit år for handling, fokus og samspel, då vi satte fart på strategi og gjennomføring for å styrke posisjonen til Bremnes Seashore og Bremnes Fryseri-konsernet,» heter det i styrets årsberetning.

Les også: Ny organisering førte til eit dårlegare resultat for Sjór

Problem
«Som mange andre i vår bransje har vi halde fram med å navigere i kjølvatnet av effektane frå koronapandemien, som gav meir omfangsrike problem i leverandørkjeda og meir dynamiske råvareprisar i 2021. Samtidig opplevde vi at biologiske utfordringar i stor grad avgrensa effektiviteten, spesielt i sjøproduksjonen vår. Som eit resultat av dette blei omsetninga noko redusert samanlikna med året før. Vi er likevel svært stolte over innsatsen som alle tilsette i Bremnes Seashore har lagt ned i eit krevjande år».

Hovedkontoret til Bremnes Seashore ligger i Øklandsvågen i Bømlo kommune. FOTO: Ole Alexander Saue

Den reduserte omsetningen, på 9,5 prosent, kommer av redusert slaktevolum av egen og ekstern fisk målt mot året før. Selskapets slaktevolum endte på 26.214 tonn, en reduksjon på 5,7 prosent sammenlignet med året før. 4.000 tonn av salgsvolumet var i merkevarene Salma og Bömlo.

Bremnes Seashore har totalt 21 ordinære matfiskkonsesjoner i tillegg til fire FoU-konsesjoner. Konsesjonene er bokført til en verdi på 198,1 millioner kroner. Bokført egenkapital var ved årsskiftet 564,4 millioner kroner av en totalbalanse på 2.224,8 millioner kroner.

Les også: Økt Salma-salg, men fortsatt syltynne marginer

Her er «Ronja Nordic» på anlegget til Bremnes Seashore på Bømlo . FOTO: Ole Alexander Saue.

Gjeld
Selskapet har en gjeld til kredittinstitusjoner på 584 millioner kroner, hvorav 144,4 millioner kroner er klassifisert som kortsiktig.

«Selskapets langsiktige gjeld inngår i konsernets trekkfasilitet som består av langsiktig lån som forfaller etter fem år. Avtale er fornyet i 2018 for ny 5-års periode. Det er 1 år igjen av avtalt låneperiode,» heter det i notene i årsregnskapet.

Bremnes er heleid av konsernspissen Bremnes Fryseri.

Bremnes Seashore 2021 2020 Endring
Omsetning 2705,2 2990,8 -9,5 %
EBIT 169,4 180,0 -5,9 %
Resultat før skatt 163,0 153,2 6,4 %
Driftsmargin 6,3 % 6,0 %
Alle tall i millioner kroner