Økt Salma-salg, men fortsatt syltynne marginer

Nyheter
0

Nærmer seg en halv milliard i salgsinntekter.

Salmon Brands, som står for salget av de velkjente Salma-loins, så salget øke med åtte prosent fra 2020 til 2021. Driftsmarginen ble imidlertid syltynne 0,5 prosent, ned fra 0,9 prosent i 2020.

Selskapet, som tidligere var deleid av Tine, har sitt hovedkontor i Oslo. Hovedgeskjeften er salg og markedsføring av lakseproduktene som foredles på Bømlo.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var -1,7 millioner kroner. Selskapet har en bokført egenkapital på 29,4 millioner kroner og ingen langsiktig gjeld.

FOTO: Salmon Brands

Salmon Brands, som er et heleid datterselskap av Bremnes Fryseri, hadde ved utgangen av 2021 totalt 30 ansatte. Av disse er syv ansatt i Sverige. Selskapet har også et datterselskap med syv ansatte i Frankrike.

«Hovedvekten av salget er i Norge. Resterende omsetning går til enkelte land innenfor EU,» heter det i notene i regnskapet.

Det er ikke avsatt utbytte etter regnskapsåret 2021.

Salmon Brands 2021 2020 Endring
Omsetning 436,0 402,4 8,3 %
EBIT 2,2 3,6 -38,9 %
Resultat før skatt 3,4 2,8 21,4 %
Driftsmargin 0,5 % 0,9 %
Alle tall i millioner kroner