Sjømatanalytiker: – Prisfallet er overført til konsumentene

Nyheter
1150

Høy salgspris på over 70 kroner har dempet etterspørselen for norsk laks, og næringen har tapt markedsandeler. Nå eksporterer vi mer og får mindre betalt for laksen, og det er gode nyheter for konsumentene.

Tall fra Sjømatrådet i januar viste at det ble eksportert 85.400 tonn laks til en verdi av 5,1 milliarder kroner i januar. Det er en økning i volum på 16.000 tonn eller 23 prosent mens verdien er på samme nivå som i fjor. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks falt fra 72,02 kroner til 57,10 kroner per kilo.

Nå sier sjømatanalytiker i Sjømatrådet, Paul T. Aandahl, at deres modeller viser at prisen vil holde seg på 50-tallet gjennom dette året.

– Vi har fått litt større fisk å slakte på. Det kommer av bedre biologi – håndtering av luseproblemer. Samtidig er prisfallet gjennom høsten overført til konsumentene. Altså billigere pris i butikkene. Det tas unna mer fersk laks nå, sier han til Nordlys. En viktig indikator er at ferskmarkedet i Tyskland øker, ifølge Aandahl.

Algeoppblomstringen i Chile er dårlig nytt for verdens nest største eksportør av laks, men effekten av dette er så langt ukjent og ikke priset inn. Kina skal nå besøke norske slakterier, i håp om at utestengelsen av hel sløyd laks med gjeller fra Troms, Nordland og Sør-Trøndelag oppheves. Aandahl har tro på at dette vil skje, men avgrenset til noen lokaliteter.

– Vi har regnet på det, det kan utgjøre 1-2 kroner kiloet. Dette medfører jo ikke ekstra kostnader og går dermed rett på bunnlinja.