Kina skal inspisere lakseslakterier

Nyheter
1752

I mars kommer inspektører fra kinesiske matmyndigheter for å inspisere lakseslakterier og lære mer om norsk oppdrett.

– Vi håper inspeksjonen resulterer i oppheving av utestengelsen av hel sløyd laks med gjeller fra Troms, Nordland og Sør-Trøndelag, sier Malin Florvåg, seksjonssjef i Mattilsynet.

I 2015 stoppet kinesiske matmyndigheter importen av slik laks fra de tre fylkene etter at de fant ILA-virus på laksen derfra.

Utestengelsen kan først oppheves etter inspeksjoner i Norge. Mattilsynet inviterte derfor i januar kineserne til inspeksjon.

– Vi er veldig fornøyd med at de kommer. Vi håper inspeksjonene resulterer i at alle anlegg uten ILA og PD kan eksportere fisk til Kina, sier Florvåg.

Norsk-kinesisk enighet
Kina og Norge ble i fjor enige om at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegg hvor det er mistanke eller påvist ILA eller PD. Kravet gjelder på oppdrettsanleggsnivå og ikke på sone- eller fylkesnivå.

– Det er helt avgjørende at alle eksportører følger kravet. Ellers setter de handelen med Kina i fare, sier Florvåg.

Lære om norsk oppdrett
I tillegg til inspeksjoner skal de kinesiske inspektørene få innsikt i norsk oppdrett og hvordan Mattilsynet fører tilsyn med næringen.

– Kina er også store på fiskeoppdrett, men deres oppdrett er veldig forskjellig fra vår. Besøket gir oss mulighet til å vise hvordan vi løser det, avslutter Florvåg.

Inspeksjonene vil foregå i perioden 7. og 15. mars.