Sier nei til stør-oppdrett i lukket anlegg fordi man er redd for rømming

1253

Polarfisk AS ønsker å etablere oppdrett av stør i landbasert, lukket anlegg på Øren i Meløy kommune i Nordland. Saken er behandlet av flere instanser med positivt vedtak, men i november i år ga Miljødirektoratet sitt negative svar på søknad om tillatelse til import av øyerogn fra stør, til oppdrettsvirksomheten.

Nå har Polarfisk AS klaget på avslaget, og det er en lite fornøyd styreleder Anker Bergli som har forfattet klagen til Miljødirektoratet.

– Når det gjelder saksbehandlingstiden på cirka ett år for å få vedtak på søknaden, så er dette helt uakseptabelt, skriver Bergli om selve saksbehandlingen.

Ifølge klagen viser MD i sitt avslag blant annet til et avslag Fiskeridirektoratet ga en annen søker om støroppdrett i 2008, hvor det heter at «erfaringer viser at det er vanskelig å hindre rømminger og lekkasjer fra oppdrettsanlegg». Bergli oppfatter MD slik at de frykter at størfisken etablerer seg i norske elver, men det er en begrunnelse Polarfisk ikke forstår:

– I mange generasjoner har størfisk hatt fri tilgang til norskekysten, men per dags dato er det ikke observert at den har etablert seg i norske elver, ei heller påført norsk fauna negative konsekvenser, skriver selskapet i klagen.

Og videre:

– Det er for meg uforståelig at MD mener at et nytt og moderne lukket landsbasert opplegg med ny RAS-teknologi skulle utgjøre en fare for rømming av størfisk ut til omliggende miljø, skriver Bergli.

Over tre sider med vedlegg redegjør Polarfisk for den planlagte virksomheten, og ber om at klagen tas til følge for å tillate import av øyerogn til stør-oppdrett.