Ser fallende laksepriser i supermarkedene

Nyheter
817

Sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet varsler lysere utsikter for ferskkonsumet av laks.

– Det vi ser er at ferskkonsumet har snudd fra en negativ til en positiv trend. Det er i første rekke i fersksegmentet vi tror veksten til EU har blitt omsatt i januar. For fryste og røykte produkter tror vi det er stabilisering eller fortsatt nedgang.

Det svarer Aandahl når iLaks ber han utdype hvorfor han mener prisfallet på laks er overført til konsumenter. I januar falt gjennomsnittsprisen for fersk hel laks falt fra 72,02 kroner til 57,10 kroner per kilo sammenliknet med i fjor.

Aandahl sa også før helgen at det var «billigere pris i butikkene».

– Hvilke butikker snakker du om, og hvor mye har disse butikkene senket prisen?

– Prisen for fersk naturell laks i Frankrike lå i desember på 16,46 euro per kilo. Dette var ti prosent lavere enn i samme måned året før, mens omsatt volum økte med 18 prosent. For januar har vi ennå ikke data, men jeg tror tendensen har forsterket seg siden desember.

Aandahl sa også at økning i ferskmarkedet i Tyskland er en god indikator.

– I Tyskland var prisnedgangen mindre (minus tre prosent), men volumveksten var 20 prosent. Dette mønsteret forventer jeg har fortsatt etter jul, avslutter Aandahl.