Ser oppside i New York

293

Idet Marine Harvest listes på New York-børsen mot slutten av måneden, er det ikke ordinære aksjer som vil handles der. Norne Securities tror kursen vil styrke seg i USA.

Marine Harvest sikter på å kunne omsettes på New York-børsen ved utgangen av januar. Formålet er å «gjøre Marine Harvest aksjen lettere tilgjengelig for internasjonale investorer, og gi Marine Harvest en mer likvid, kredittverdig og effektivt priset egenkapital til å bygge opp under videre vekst og konsolidering» ifølge Marine Harvests første kvartals rapport i 2013.

Men USA-handelen vil ikke skje gjennom ordinære aksjer.

– Marine Harvest vil gjennomføre en sekundernotering på New York Stock Exchange (NYSE). Noteringen vil gjennomføres ved å benytte ADR (American Depositary Receipts). Å benytte ADR er en vanlig måte for internasjonale investorer å kjøpe seg inn i selskaper som ikke er amerikanske. Fordelene er at slike aksjer eliminerer utfordringene med internasjonal handel av verdipapirer, samt at de handles i USD og betaler utbytte i USD, skriver analysesjef Anders Gjendemsjø i Norne Securities i et kundenotat.

– En ADR handles som en normal aksje i USA, men er i realiteten et derivat på en aksje i Oslo.
Marine Harvest handles allerede i dag som ADR i USA, men da som unotert ADR (unsponsored). Dette legger begrensninger for institusjonelle investorer, da mange av disse har mandater som kun tillater investeringer i noterte aksjer, påpeker han.

Det er fire typer ADR-programmer:
– Unsponsored – handles på US over the counter (OTC) markedet uten avtale med en «depositary bank».
–Sponsored Level 1 – handel på OTC, men med en avtale med en «depositary bank».
–Sponsored Level 2 – handel på NASDAQ eller NYSE med eksisterende aksjer.
–Sponsored Level 3 – handel på NASDAQ eller NYSE. Level 3 er en mer krevende type notering, men har den fordel at den tillater å hente kapital i USA.

– Marine Harvest vil noteres som Level 2 eller Level 3 ADR, skriver Gjendemsjø. – Marine Harvest vil på sikt søke å bli notert med ordinære aksjer også i New York, men foreløpig er det norske lovverket til hinder for dette, legger han til.

Det bergenske meglerhuset er positive til utsiktene ved en børsnotering i USA, og viser til kursutviklingen i et annet Fredriksen-selskap, riggkjempen Seadrill. Seadrill steg over åtte prosent på tre uker etter New York-notering i april 2010.

Norne viser videre til samtaler med kunder som melder om stor etterspørsel etter Marine Harvest-aksjen: «My clients love the stock, even though it’s unlisted. After the listing everything will go north».