Ser fôrfremtid i raudåte

541

– Vi må utvikle høsteteknologi, redskaper og fartøy for prosessering om bord, sier Johansen til Teknisk Ukeblad.

Totalforekomst av planktonet raudåte antas å være minst 120 millioner tonn, tilsvarende cirka 50 ganger gytebestanden av torsk. Den er svært verdifull og inneholde marine oljer og proteiner. Bruksområdet spenner fra mat, fôr og helsekost til farmasi. Ifølge SINTEF vil høsting passe godt inn i den delen av fiskeriåret som ellers har lav aktivitet.

– Vi har hatt flere prosjekter på dette, men frykt for uheldige miljøkonsekvenser har satt en bremser, sier Johansen.

Blant annet var det frykt for at høsting av plankton ville ta fôret fra småfisk og dermed matfisk og at torskelarver ville bli med i fangsten.

– Svaret er høstingsteknologien og klok forvaltning. Det er fullt mulig, sier Johansen til Teknisk Ukeblad.