Sekkingstad med en halv milliard i omsetningsvekst

Nyheter
0

Eksportøren løftet også driftsmarginen sin i fjor.

Sekkingstad, som holder til på Skaganeset i Øygarden utenfor Bergen, omsatte for 3,9 milliarder kroner i fjor. Det er en vekst på godt og vel en halv milliard kroner fra året før. Salgsvolumet var stabilt.

Driftsresultatet endte på 47,9 millioner kroner. Det representerer en økning på 18,9 millioner kroner. Driftsmarginen ble på 1,2 prosent.

«Styret finner resultatet tilfredsstillende og er tilfreds med resultatutviklingen de siste år», fremgår det av selskapets årsberetning.

Administrerende direktør Andreas Mikalsen følger opp styrets vurderinger.

– Bedringen i driftsresultat er oppnådd gjennom en kombinasjon av bedret bruttofortjeneste og godt fokus på̊ driftsforbedringer. Vi har et kompetent team i Sekkingstad som hver dag jobber for kvalitet i alle detaljer og for å skape gode resultater, både for selskapet og våre samarbeidspartnere. «Saman er vi gode» som vi liker å si, skriver han i en e-post.

Styret har betalt ut et tilleggsutbytte til eierne på 20 millioner kroner.

Selskapets egenkapital ved årskiftet var på 153,2 millioner kroner og egenkapitalandelen var på 25,4 prosent.

Sekkingstad er heleid av Bård Sekkingstads investeringsselskap Trient, som også eier 50 prosent av slaktebåten «Norwegian Gannet».

I vinter ble det kjent at skadet fisk, såkalt «prodfisk», fra Mowi som skulle feilrettes hos Sekkingstad, hadde endt opp i utlandet. Fisken hadde blitt kjøpt og videresolgt av eksportøren Salmonpoint.

Les også: – Sekkingstad stilles i ufortjent dårlig lys

Eksportfirmaet på Skaganeset i Øygarden har 34 ansatte.

Sekkingstad 2023 2022 Endring
Omsetning 3.965,6 3.456,2 14,7 %
EBIT 47,9 29,0 65,2 %
Resultat før skatt 46,6 25,0 86,4 %
Driftsmargin 1,2 % 0,8 %
Alle tall i millioner kroner