– Sekkingstad stilles i ufortjent dårlig lys

Nyheter
0

Foredleren stopper alt videresalg til kunder i Norge inntil videre.

I går ble det kjent at Mowi hadde meldt fra til Mattilsynet om et parti med produksjonsfisk (skadet fisk som må feilrettes i Norge før den kan eksporteres – red. adm.) som var kommet på avveie. Partiet kunne spores tilbake til foredlingsbedriften Sekkingstad på Sotra. Administrerende direktør Andreas Mikalsen er ikke glad for det som har hendt.

– Vi føler at Sekkingstad stilles i ufortjent dårlig lys i denne saken og vil gjerne forklare fakta, skriver han i en e-post.

For lite markedskapasitet
I vinter har det flommet over med produksjonsfisk. Dette har Sekkingstad merket. Mikalsen forklarer at Sekkingstad har kjøpt en del produksjonsfisk, også kalt «prodfisk», blant annet fra Mowi.

Andreas Mikalsen. Foto: Mowi

– Vi har over en periode kjøpt prodfisk fra Mowi og våre andre leverandører til vårt foredlingsanlegg på Skaganeset, da de selv ikke har hatt kapasitet til feilretting ved sine fabrikker, sier direktøren til iLaks.

På grunn av kapasitetsutfordringer har Sekkingstad sett seg nødt til å selge noe volum videre.

– På grunn av stort volum produksjonsfisk og manglende kapasitet i perioden har vi sett oss nødt til å selge noe volum til andre kunder av oss i Norge for feilretting hos dem, forklarer Mikalsen.

Stopper videresalg
Andreas Mikalsen presiserer at de i avtalene som Sekkingstad inngår med kundene sine krever at foredling og feilretting vil skje innenlands. Han mener at de har opptrådt i samsvar med gjeldende regelverk.

– Vi mener vi har handlet i god tro her og i samarbeid med, samt etter gjeldende retningslinjer fra Mattilsynet, sier han.

Sekkingstad har nå innført midlertidig stans i videresalg av fisk.

– Inntil videre stopper vi også alt videresalg til kunder i Norge, bekrefter Mikalsen.

Sekkingstads anlegg på Skaganeset på Sotra. Foto: Aslak Berge