Seawest har hatt en omsetningsvekst på over 2.000 prosent på fem år. Men de vil si minst mulig

Nyheter
0

Ålesundseksportøren har hatt knallmarginer i en årrekke.

I 2018 hadde Seawest, som ifølge sine nettsider driver med trading og produksjon av fiskeprodukter fra laks og hvitfisk, en omsetning på 30,3 millioner kroner. Fem år senere omsatte selskapet for 670 millioner kroner.

Seawest har også gjort det bra på bunnlinjen. Fjorårsregnskapene er ikke offentliggjort ennå, men i 2022 oppnådde selskapet sitt hittil beste driftsresultat, med 49,1 millioner kroner. Det ga en driftsmargin på solide 7,3 prosent, skyhøyt over gjennomsnittet for lakseeksportører, som er på 0,99 prosent. Siden 2018 har driftsmarginene lagt mellom 10,5 og 7,3 prosent. På disse fem årene har selskapet oppnådd et akkumumulert årsresultat etter skatt på 73,8 millioner kroner. Men kun 540.000 kroner er tatt ut i utbytte.

Eksportforbudet
Det er sunnmøringen Stig Sætre som eier Seawest. Han er også daglig leder. Styreleder er Jerzy Drzewiecki. Med kanontall i mange år og solid egenkapital skulle man forvente en stolt og fornøyd eier som vil snakke med iLaks. Men det viser seg at Sætre ikke vil ha noen oppmerksomhet rundt tallene.

– Det har jeg ikke noen kommentar til, sier han til iLaks.

I vinter har det flommet over med produksjonsfisk, også kalt «prodfisk» (skadet fisk som må feilrettes i Norge før den kan eksporteres – red. anm.), i eksportmarkedet. Dette har ført til store problemer for mange eksportører.

–  Det er flere som påstår at dere handler produksjonsfisk og omgår eksportforbudet. Er det riktig?

– Det er helt feil. Det har ikke vi gjort, svarer han.

Forbudet om at produksjonsfisk skal feilrettes før den kan eksporteres, er en særnorsk regel. Ingen andre lakse-eksporterende land har et slikt forbud.

Les også: – Slepp prodfisken fri

Leieproduksjon
Selskapet, som er registrert med fire ansatte, har hatt en omsetningsvekst på enorme 2.212 prosent i løpet av fem år. I fjor kom Seawest på tiende plass på gasellelisten i Møre og Romsdal. For å komme på denne listen må man blant annet ha doblet omsetningen over fire år og unngått fallende omsetning.

– Se på de andre som foredler, da. Det er akkurat samme. Gå på Norsk Sjømat, gå på Hofseth. Alle som driver med foredling driver i den bransjen.

– Men dere er ikke akkurat mange ansatte. Dere er jo bare tre-fire ansatte. Så hvordan klarer dere å drive med foredling da?

– Du har kanskje noe som heter leieproduksjon?

Seawest
Alle tall i NOK 1.000 2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning 670 039 332 689 126 106 67 225 30 284
Driftsresultat 49 088 28 030 11 581 7 049 2 973
Driftsmargin 7,3 % 8,4 % 9,2 % 10,5 % 9,8 %
Kilde: Proff

Også i Norge
Sætre understreker at Seawest ikke bare er en eksportør. Han mener at de ikke skiller seg særlig ut fra andre lignende aktører. På spørsmål om selskapet hans driver med leieproduksjon for håndtering av produksjonsfisk i Norge er han opptatt av å påpeke at han ikke sender den ut av landet.

– Som sagt så eksporterer jeg ingen prodfisk.

– Nei, men du leieproduserer i Norge da?

– Også i Norge.

– Også i Norge? Så du leieproduserer i utlandet også, da, med andre ord?

– …nå vil ikke jeg kommentere mer. Og jeg ber deg innstendig om ikke å skrive noe om Seawest.

Konkurransevridning
Selv om Sætre flere ganger gjentar at han ikke vil uttale seg offentlig, fortsetter han samtalen. Han mener blant annet at utfordringene med produksjonsfisk er et internasjonalt problem.

– Du har prodfisk over hele. Det kommer prodfisk inn til Europa fra Chile, Færøyene og Island. Over alt.

– Ja?

– Dette er kun for å beskytte sin egen foredlingsindustri.

Sætre er opptatt av å få frem de faktiske forhold rundt europeisk foredlingsindustri.

– Du skal heller konsentrere deg om ting som er som fakta i de greiene der.

– Ja?

– Og begynne å se på hvor konkurransevridende det er for europeisk foredlingsindustri i forhold til norsk.

Les også: – Det norske forbud har altså samme effekt som skjult statsstøtte til den norske lakseindustri

Forskjellsbehandling
Sætre foreslår også at oppmerksomheten rettes mot det han oppfatter som proteksjonisme.

– Jeg synes du heller skal ta tak i det med proteksjonismen som skjer i Norge. Og at det er ett firma i Norge som har lov til å eksportere prodfisk. Lovlig.

– Hvem er det?

– Det er jo Hav Line, det (Hav Line har fått dispensasjon for båten «Norwegian Gannet» – red.adm.). Og hvor mange tusen tonn med prodfisk tar de ut i året? På grunn av at de tapte en rettssak mot staten, så får de liksom fritt leide i ti år til å gjøre det de vil? Det er mye bedre at du tar tak i det.

I forrige uke ble det kjent at Mowi hadde sendt søknad Mattilsynet om midlertidig dispensasjon fra eksportregelverket. Deres begrunnelse var at «det ikke var tilstrekkelig bearbeidingskapasitet i næringen for tiden». Dette har skapt mye uro i markedet, og Sjømatbedriftenes administrerende direktør Robert Eriksson har bedt fiskeridepartementet avvise søknaden.