Mowi: – Ikke tilstrekkelig bearbeidingskapasitet i næringen for tiden

Nyheter
0

Selskapet er det eneste som har foreløpig har søkt om midlertidig dispensasjon.

I går ble det kjent at Mattilsynet har mottatt en søknad fra Mowi om midlertidig dispensasjon fra eksportforbudet for produksjonsfisk. Dette regelverket gjør at det ikke er lov å eksportere skadet fisk før den er blitt feilrettet i Norge.

Tilsynelatende ikke nok
Ifølge kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland begrunner Mowi søknaden med at det er for lite bearbeidingskapasitet i Norge.

– Vi har søkt om en midlertidig dispensasjon fra kvalitetsforskriften fordi det tilsynelatende ikke er tilstrekkelig bearbeidingskapasitet i næringen for tiden, skriver han i en e-post til iLaks.

Dersom Mowi får dispensasjon, vil de trolig få anledning til å feilrette produksjonsfisk i utlandet. Verdens største oppdrettsselskap eier blant annet en stor fileteringsfabrikk i Polen, gjennom sitt heleide selskap Morpol.

Reaksjoner
Nyheten har skapt reaksjoner. Sjømatbedriftenes administrerende direktør Robert H. Eriksson har bedt fiskeriminister Cecilie Myrseth gripe inn og avvise Mowis dispensasjonssøknad.

Les også: Eriksson ber departementet avvise Mowis dispensasjonssøknad

– Vi i Sjømatbedriftene har i lang, lang tid vært kritisk til departementets dispensasjonspraksis, og mener den kan ha bidratt til at det er blitt enklere å se gjennom fingrene på regelverket. Vi har en klar forventning om at myndighetene sier et klart og tydelig nei til Mowis dispensasjonssøknad om å få eksportere produksjonsfisk, har Eriksson uttalt.