– Det norske forbud har altså samme effekt som skjult statsstøtte til den norske lakseindustri

Den kompetente myndighet i Norge, Mattilsynet, har for nylig rapportert et rekordhøyt antall produksjonslaks, og vi forventer snart nytt fra Generaldirektoratet for Handel i EU-Kommissionen (DG Trade) om saken som vi i fjor anla mot Norges eksportforbud. Vi anser forbuddet for diskriminerende, konkurransvridende og i strid med internasjonale handelsregler. Det norske forbud er ikke basert på reelle argumenter om risiko for forbrukere, så vi forventer at EU tar handling.

Filetene fra produksjonslaksen kan, når de er blitt korrigert i Norge, markedsføres i EU og globalt til en kostpris på omkring 3-4 euro under prisen for en filet baseret på superior laks i Danmark eller andre EU-land, hvor produsentene stilles langt dårligere som følge av det norske forbud – som stadig er gjeldende.

Det norske forbud har altså samme effekt som skjult statsstøtte til den norske lakseindustri.

Det globale marked for laksefileter ville være bedre stilt uten forbudet. Det ville gjøre det mulig å utføre produksjonen på de mest effektive anlegg, som ville konkurrere på like fot. Vi ville forvente at priserne på superior laks ville falle, men prisene på produksjonslaks ville stige. Superior til en pris på 105 NOK kan falle til omkring 95-100 NOK, mens produksjonslaks vil stige fra omkring 70 NOK til 89–94 NOK pr. kg. Prisforskjellen mellom superior og produksjonslaks ville innsnevres til omkring 7 NOK og ikke 30-35 NOK pr. kg som i dag.

Danske og EU-produsenter vet naturligvi, hvordan man lager gode produkter, som oppfyller forbrukerens krav og forventninger, på samme måte som norske produsenter. Så det handler ikke om ‘omdømme’.

Hvorfor dette spørsmål (om det norske eksportforbud) ikke ble reist, diskutert og avgjort én gang for alle innenfor EØS-forhandlingene ble avsluttet i november siste år, vet vi ikke. Dette ville have vært det rette forum for å finne en løsning. I stedet fikk norsk foredlet laks en tollfri kvote inn i EU. Dette gir overhodet ingen mening. Å oppretholde et ulovlig eksportforbud på bekostning av EU-produsentene og samtidig få en åpen dør til EU. Hvor er logikken?

Så vi hadde ingen annen mulighed enn å forelegge EU dette forbud, så det kan avprøves. Og vi forventer at EU handler. De skadelige konsekvenser av dette eksportforbud akselererer, når mengden av ​​produksjonslaks som nå er rekordhøyt, som nylig rapportert av Mattilsynet. Vi forventer snart nytt fra DG Trade. Det haster med å få ryddet opp.