Satser på oppdrett i Gobi-ørkenen

2171

Eierne av et nytt resirkuleringsanlegg for laks vil starte opp med oppdrett i Kina i april neste år. I løpet av fem år skal selskapet produsere 10.000 tonn laks.

Danske Billund Aquaculture er spesialister på landbasert fiskeoppdrett. Selskapet meldte nylig om at de arbeider med å sette opp et oppdrettsanlegg i de mest ekstreme miljø de så langt har arbeidet i – Gobi-ørkenen som strekker seg mellom Kina og Mongolia. Det skriver den britiske nettavisen Undercurrent.

Prosjektet er resultatet av to års forhandlinger med et kinesisk statseid vannselskap som drifter et reservoir i Gobi-ørkenen, nær grensen til Mongolia. Selskapet henter vann fra omkringliggende fjell og tapper det for flaskevann til store byer.

Ifølge Christian Sørensen, styreformann i Billund, har vannselskapet i flere år vurdert fiskeoppdrett før det besluttet å ekspandere inn i denne sektoren.

Gobi_desert_map

Deretter tok de kontakt med Billund med sitt prosjekt.

– De vil produsere stor laks, rundt 4-5 kilo. De ser på dette som et oppstartsprosjekt, sier Sørensen til Undercurrent. Håpet er å ekspandere fra å produsere 1.000 tonn til 10.000 tonn laks i løpet av fem år.

Etterhvert ønsker de å tilknytte et foredlingsanlegg til virksomheten, men inntil videre vil laksen, basert på rogn fra Norge eller Island, tas med lastebil til nærmeste by som ligger en times tid unna. Herfra kan fisken flys ut til resten av landet.

Billund Aquaculture ble stiftet i 1986, og har bygget 100 resirkuleringsanlegg i 25 land verden rundt. Neste trekk er et anlegg i Turkmenistan. Selskapet sier at det kan sette opp oppdrettsanlegg over alt hvor det er tilgang på ferskvann og elektrisitet.