Russerne øker lakseimporten fra Norge

726

Som iLaks rapporterte for halvannen uke siden, ble det importert 76 tonn fersk norsk oppdrettslaks direkte til Russland i uke 34. I uke 35 økte dette til 101 tonn. Det tilsvarer seks vogntog pakket med laks.

Ikke lovlig
Kilden er åpen: Eksportstatistikk utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Norges Sjømatråd. Dette er direkteimport fra Norge til Russland, en import som er ulovlig i henhold til det dekret som statsminister Dmitrij Medvedev presenterte 7. august.

Og importen er altså økende.

Ifølge SSB er det minst tre eksportører som kreves for gyldig oppføring på eksportstatistikken.  Toll- og avgiftsdirektoratet, som henter inn informasjon for SSB, vil ikke kommentere hvilke selskaper det gjelder.

Taushetsbelagt
– Når det gjelder ditt spørsmål, om navn på eksportører, så er det informasjon som vi i henhold til taushetsplikten i tolloven ikke har lov til å gi ut, sier kommunikasjonsrådgiver Tore Skår ved Toll- og avgiftsdirektoratet til iLaks.

Profitten på laksesalget er skyhøy. Ifølge en russisk fiskeimportør iLaks har vært i kontakt med, selges fersk laks i Moskva for omlag 400 rubler, det vil si 68 kroner, kiloet. Det inkluderer fraktkostnader, fortolling og moms. Til sammenligning kan en kjøpe, for alle praktiske formål, så mange lastebiler en vil i Norge for en kilopris på 30-32 kroner.

Tomme ferskvaredisker
Grunnet knapphet på fisk har dagligvarekjedene for lengst kuttet ut fersk laks fra sitt sortiment, får iLaks videre opplyst. Frossenlaks er det imidlertid ikke like stor manko på. Den selges til en pris rundt syv dollar (44 kroner) per kilo i den russiske hovedstaden.