Rundet 100.000 tonn

409

Råvarebørsen Fish Pool omsatte 102.295 tonn laks i fjor. Daglig leder Søren Martens tror den voldsomme økningen i lakseprisen sammenlignet med året før bidro i stor grad til en dobling av handelsvolumet fra året før.

– Handelsvolumet på Fish Pool doblet i 2013 i forhold til 2012, forteller Søren Martens i Fish Pool. Det ble i snitt handlet 445 kontrakter per dag, med en underliggende verdi på 3,6 milliarder kroner i finansielle laksekontrakter.

Fish Pool ble kjøpt av Oslo Børs i slutten av 2012. Det har hatt avgjørende betydning for omsetningen.

– Vi merker svært positiv effekt av å være del av Oslo Børs-konsernet. 17 nye aktører ble registrert hos Fish Pool, og det er nå totalt 223 handelsmedlemmer fra hele Europa på Fish Pool. Her har Oslo Børs vært en viktig døråpner, understreker han.

Fra 2012 til 2013 steg lakseprisen radikalt. Dette har gitt en dramatisk endring i markedsbetingelsene for laksekjøperne.

– 2012 var et år hvor lakseprisen var stabilt lav. Da gikk det fint for bearbeidingsbedrifter som tegnet fastprisavtaler med sine kunder og kjøpte laks i spotmarkedet. Situasjonen i 2013 ble dessverre helt motsatt. Lakseprisen økte nesten sammenhengende gjennom 2013, noe som påførte store tap for foredlere som tegnet fastprisavtaler med sine kunder, men kjøpte laks i spotmarkedet, påpeker Martens.

– De siste ukene i 2013 opplevde man for første gang laksepriser over 50 kroner/kg, men vi må ikke lenger tilbake enn til 2011 for å finne laksepriser rundt 20 kroner/kg. Kjøperne vil nå ikke lengre ta så stor risiko, men vil sikre sin margin. Etterspørselen etter Fish Pool kontrakter har økt kraftig fra kjøperne. Samtidig ønsker flere oppdretterne å sikre litt av sin produksjon mot fall i prisene. Det er nok årsaken til det høye kontraktsvolum i 2013, avslutter Martens.