Rolls-Royce skal levere teknologi til Nordlaks’ Havfarm og brønnbåt

Nyheter
1248

Har signert dobbeltavtale. 

Rolls-Royce skal levere seks tunnel thrustere av typen TT1100 til Nordlaks’ Havfarm. Thrusterne skal brukes til å sirkulere vann i og under merdene.

– Det er første gang vi leverer thrustere til denne typen bruk. Vanligvis brukes de jo til fremdrift på skip, så det er spennende å se at teknologien vår får nye bruksområder. Det er bra at maritim næring kan være med å tenke nytt sammen med oppdretterne for å bidra til at Norge kan for å høste mat fra havet med nye, bærekraftige metoder, sier Ottar Ristesund, SVP Propulsion Sales, Rolls-Royce Marine.

Nordlaks har også bestilt en ny og miljøvennlig brønnbåt som skal frakte laksen levende fra offshorefarmen til prosessanlegg på land. Brønnbåten får fire LNG-motorer, propulsjon og DP-system fra Rolls-Royce.

– Ved å velge et hybridsystem som inkluderer våre velprøvde Bergen-gassmotorer og det energieffektive Promas propellsystemet, har Nordlaks og NSK Ship Design satset langsiktig med tanke på både miljøet og økonomien. I tillegg har de spesifisert en propell-løsning som gir best mulig manøvrerbarhet – enten fartøyet opererer ved tradisjonelle oppdrettsanlegg i fjordene eller ved nye havfarmer lenger ute i røffere sjø. Dette kombinert med DP systemet gjør at fartøyet vil gi lave utslipp og være effektivt i drift i mange år, sier Ottar Ristesund, og legger til:

–Vi er glade for at Nordlaks har valgt Rolls-Royce Marine som leverandør på begge disse spennende prosjektene.