Denne brønnbåten blir den første i sitt slag – skal kunne operere ved Havfarmene

Nyheter
1742

Nordlaks tar i bruk ny teknologi når de nå bygger sin andre brønnbåt. Båten blir verdens første brønnbåt med LNG-fremdrift og batteripakke.

Utslippene av CO2 reduseres med 30 prosent, og 90 prosent for NOx, ifølge NSK Ship Design, som designer fartøyet. Brønnbåten skal frakte levende laks og ørret for Nordlaks, og utvikles av NSK Ship Design i Harstad.

– Nordlaks har en egen brønnbåt i dag. Vi kontraherer nå en ny båt med fremtidsrettet teknologi for å få større transportkapasitet, oppnå enda sikrere drift og ikke minst nødvendig kapasitet for den økningen i produksjonen som Nordlaks planlegger. Havfarmene vil kreve mer av hele verdikjeden i Nordlaks, sier Kurt Werner Nilsen som er ansvarlig for brønnbåtdrift i Nordlaks.

Bygges i Tyrkia
Brønnbåten skal bygges i Tyrkia hos Tersan Shipyard. Den blir 84 meter lang og 19 meter bred, og blir utrustet med den nyeste teknologien for håndtering av fisk og vannkvalitet.

Brønnbåten får kapasitet til å frakte over 600 tonn levende laks og har også svært gode fasiliteter for mannskapet.

Thomas Myhre. FOTO: NSK Ship Design

– NSK Ship Design har jobbet med å utvikle brønnbåter med LNG fremdrift siden 2010, og har hele tiden hatt sterk tro på at dette er rett vei å gå for næringen. Dette fremdriftssystemet vil redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene for brønnbåtene og gir en betydelig miljøgevinst, sier sier Thomas Myhre, Salgssjef i NSK Ship Design.

Konstruert for eksponert farvann
Vannkvalitet og fiskevelferd samt miljø har vært hovedfokus i utviklingsprosessen. Brønnbåten er også konstruert for å kunne operere ved havbruksanlegg i mer eksponert farvann, slik som Nordlaks sine kommende Havfarmer.

– Vi ser et stort potensiale for LNG og batteripakker i brønnbåter. Neste generasjons brønnbåter har en rekke kraftkrevende prosesser om bord, og brønnbåtenes logistikk og driftsmønster gjør LNG og batterier egnet som kraftkilder, sier Thomas Myhre.

Forventet levering av brønnbåten er i februar 2020.