Ringdal til Sør-Korea

507

I tillegg til å ha politiske samtaler med sin kollega i Hav- og fiskeridepartementet, Son Jeahak, skal Ringdal delta på et seminar i regi av Norges sjømatråd og Korean Maritime Institute. Han vil også besøke Noryangjin fiskemarket, lage makrellsandwich i en barnehage og besøke en fabrikk som fileterer norsk makrell.

I 2013 ble det eksportert ca. 25 000 tonn sjømat til Sør-Korea til en verdi av 637 millioner kroner. Sammenlignet med 2012 er det en verdiøkning i 2013 på 38 prosent. Økningen kommer av høyere laksepris i tillegg til at eksportert mengde og pris for norsk makrell er økt.

Laks (hovedsakelig fersk hel med hode) til Sør-Korea endte på 365 millioner kroner i 2013 og representerer det viktigste sjømatproduktet i porteføljen målt i verdi. Sør-Korea er det 3. viktigste markedet for norsk makrell (målt i verdi) etter Japan og Kina.

Per utgangen av april 2014 har eksportverdien til Sør-Korea økt fra 124 millioner kroner til 181 millioner kroner, en økning på 46 prosent sammenlignet med samme tid foregående år. Dette kommer av en økning i lakseprisen, samt økt eksport av makrell, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.