Ifjor ble det laksekrakk. Nå nekter regjeringen de ansatte å handle aksjer

Nyheter
0

Handleforbudet aktualiserer informasjonsflyten i forkant av offentliggjøringen av forslaget om lakseskatten i fjor. 

– Regjeringsråden har nedlagt et forbud mot at ansatte ved Statsministerens kontor, SMK, handler i aksjer og andre finansielle instrumenter fra 7. september og fram til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 er lagt fram for Stortinget 6. oktober, opplyser kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse til VG .

Begrunnelsen er at statsbudsjettet kan inneholde forslag som påvirker både norsk økonomi og enkeltselskaper.

Børssensitivt
Det er ikke uvanlig med politiske lekkasjer. Men det er ikke lov å lekke børssensitiv informasjon, såkalt innsideinformasjon. Definisjonen av innsideinformasjon bygger, ifølge Finanstilsynet, på fire hovedkriterier. Disse krever at det må dreie seg om opplysninger

  • som er presise
  • som ikke er blitt offentliggjort
  • som direkte eller indirekte vedrører en eller flere utstedere eller ett eller flere finansielle instrumenter, og
  • som er egnet til å påvirke kursen på de finansielle instrumentene eller tilknyttede finansielle derivater merkbart dersom opplysningene blir offentliggjort.

I arbeidet med statsbudsjettet sitter mange ansatte i Finansdepartementet med innsideinformasjon, som ikke er kjent for publikum eller aktørene i finansmarkedet.

Les også: Var innsideinformasjon på avveie da aksjeverdier for 55,9 milliarder kroner gikk opp i røyk?

Børsutviklingen for lakseaksjer i september i 2022. Kilde: Infront

Forslaget om grunnrenteskatt
Finansdepartementet har nå innført et årlig handleforbud fra 1. august og frem til fremleggelse av statsbudsjettet i Stortinget. Statsbudsjettet for 2024 legges frem 6. oktober.

Nærstående omfattes i utgangspunktet ikke av departementets retningslinjer.

– Har den nærstående betydelig aktivitet i verdipapirmarkedet, oppfordres den ansatte å orientere sin leder om det, opplyser kommunikasjonssjef Tor Borgersen i Finansdepartementet til VG.

Aksjesakene knyttet til Ola Borten Moe, Anniken Huitfeldt og Erna Solberg, har aktualisert hvordan håndteringen av innsideinformasjon i forbindelse med pressekonferansen 28. september i fjor ble praktisert. VG og DN hadde lederartikler i forkant av pressekonferansen, der de argumenterte med økt beskatning av laksenæringen.

Les også: Hvem fôret VG og DN med innsideinformasjon om lakseskatten?

Ikke tema
Da iLaks i fjor tok opp problemstillingen om ulovlig innsideinformasjon på avveie med Finansdepartementet, i forbindelse med pressekonferansen 28. september, avviste de at dette var et tema.

– Finansdepartementet har behandlet saken om innføring av grunnrenteskatt på havbruksnæringen som innsideinformasjon. De involverte ble gjort kjent med at saken ble ansett som innsideinformasjon og hvilke plikter og forbud dette medfører. I Finansdepartementet arbeider vi ofte med særlig politisk sensitive og børssensitive saker, og de ansatte er derfor vant til å håndtere slik informasjon. Vi har ikke grunnlag for å mistenke ulovlig deling av innsideinformasjon, uttalte Cecilie Skjennald, seniorrådgiver ved kommunikasjonsenheten i Finansdepartementet.

Les også: Over 200 personer fikk innsideinformasjon om grunnrenteskatten

iLaks har sendt en henvendelse til Finansdepartementet og spurt om de har gjort nye undersøkelser overfor ansatte og politikere, samt deres nærstående, om deres aksjebeholdninger i september i fjor.